Juridik

Regeringen inför tidsfrist för byggnadsnämnden

Lagstadgad tidsfrist ska skynda på besluten kring bygganmälningar.

I mitten av nästa år får kommunerna lagstadgat krav på sig att handlägga anmälningsärenden (tidigare kallat bygganmälan) inom fyra veckor, precis som det idag finns en tidsfrist på tio veckor för bygglov. Tidigare har det saknats en tidsfrist för just anmälningsärenden.

- Det här är en viktig reform för att den som vill sätta igång ett bygg­projekt som kräver en anmälan ska kunna lita på att startbeskedet inte dröjer längre än nödvändigt, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Ytterligare en förändring blir att takkupor som undantagits från kravet på bygglov, i fortsättningen får krav på sig om anmälan till byggnadsnämnden. Denna förändring börjar dock gälla redan vid årsskiftet.

- Ändringen görs för att byggnadsnämnden bland annat ska kunna bevaka brandskydds­frågor, förhindra att vattenskador uppstår eller att deformationer med mera uppkommer på grund av felaktig dimensionering, säger pressekreterare Martin Kling.

Små takkupor utanför sammanhållen bebyggelse eller detaljplan kommer dock inte beröras av förändringen.