Kommun har jobbat bort hela sin bygglovsskuld

Kommun har jobbat bort hela sin bygglovsskuld

Foto: Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun har gått från att bli anmälda till Justitieombudsmannen till att ha en handläggningstid för bygglov på i snitt tre veckor.

Vi läser ofta om kommuner som halkar efter och tampas hårt med att klara den lagstadgade tidsfristen på tio veckor för ett bygglov. Men den här nyheten är motsatsen. Den handlar istället om Kungsbacka kommun, som tidigare var en av de kommuner som det varit negativa skriverier om, som gjort ett hästjobb med att beta av sin kö med bygglovsansökningar.

– Idag har alla ansökningar en handläggare och handläggningstiden för 2022 är i genomsnitt 4,7 veckor för ett bygglov. I april håller vi en mediantid på 3 veckor, säger bygglovschef Hanna Ståhl till tidningen Norra Halland.

Kommunen blev 2016 anmälda till Justitieombudsmannen som gjorde en razzia på bygglovsavdelningen. De hade då drygt 700 misstänkta svartbyggen de inte tagit tag i och tusentals bygglovsansökningar som det inte gick att se om de var färdigbehandlade eller ej. Därmed var de tvungna att undersöka alla dessa ärenden samtidigt som de skulle ta tag i aktuella ansökningar.

Genom att förbättra sina rutiner, införa digitala hjälpmedel och en rad andra förändringar har kommunen lyckats att vända den negativa trenden. 

2019 var man ikapp och kunde då även få klart aktuella ansökningar inom lagstadgade tio veckor. Men så kom pandemin och det flödade in nya ansökningar. Lösningen blev att ta in konsulter som stärkte upp befintlig personal så att man inte skulle halka efter igen.

Nu är man alltså nere på i snitt 3-4 veckor för hantering av en bygglovsansökan och klarar detta med ordinarie personal. 

Nästa steg är att skapa förtroende igen hos invånarna. Kungsbacka har riktigt låga siffror på den här punkten när det kommer till bygglov. Den enskilt största faktorn till att man fått så lågt betyg är handläggningstiden, som nu alltså förbättrats avsevärt. Men även bemötande är viktigt. 

– I vårt nya arbetssätt får man direkt en handläggare, och har sen den personen under hela ärendet. Det blir effektivare, och lättare att ställa frågor och kunna förklara vad som krävs för att bygglovet ska kunna godkännas, säger Hanna Ståhl.