Ekonomi

Nu tror fler på klättrande huspriser framöver

Hushållens boprisförväntningar vänder uppåt. Källa: SEB.

Hushållens boprisförväntningar vänder uppåt. Källa: SEB.

Amorteringskravet påverkar inte hushållens syn på bostadspriserna.

Efter införande av amorteringskravet var det många experter som spådde en mer negativ syn på husprisernas utveckling. Men SEB:s Boprisindikator, som släpptes idag, visar på motsatt förhållande, hushållens boprisförväntningar vänder istället uppåt.

61 procent svarar att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Totalt har boprisförväntningarna därmed ökat med hela 10 enheter sedan föregående månad. 

– Efter två månader med kraftiga nedgångar ser vi nu en betydande rekyl uppåt. Svängningarna illustrerar den osäkerhet som nu finns på bostadsmarknaden. Det finns tecken på en inbromsning men samtidigt finns de fundamentala prisdrivande faktorerna kvar, såsom låg ränta och ett lågt utbud i förhållande till efterfrågan. Det är ännu för tidigt att säga vilken av dessa faktorer som väger tyngst, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Rapporten visar även att fler hushåll än tidigare planerar att binda räntan. Fyra procent av de med helt eller delvis rörlig ränta planerar att binda den inom den kommande tremånadersperioden, vilket är en enhet fler än förra månaden. 

Hushållen tror dock samtidigt att reporäntan kommer att ligga på minus 0,01 procent om ett år.

– Hushållen fortsätter att successivt skruva ned sina förväntningar på reporäntan. För första gången ser vi nu att hushållen i genomsnitt förväntar sig en reporänta som om ett år som ligger under noll. Möjligen börjar vi efter 1,5 år med minusräntor nu att vänja oss vid tanken, säger Jens Magnusson.