Ekonomi

Fortsatt positiva vindar för hushållens bild av huspriserna

Trots att boprisutvecklingen går sakta uppåt och ibland i sidled tror hushållen allt mer på prisökningar framöver.

Fortsatt positiva vindar för hushållens bild av huspriserna

Foto: Mäklarhuset.

Hushållen fortsätter att vara positivt inställda till huspriserna. Allt fler tror på kommande prisuppgång. Totalt spår 45 procent prisuppgångar samtidigt som 22 procent tror på prisfall, detta enligt senaste Boprisindikatorn från SEB.

- Boprisförväntningarna stiger rejält och har nu ökat med 27 enheter sedan årsskiftet. Hushållen har under ganska lång tid varit mer optimistiska om bostadsmarknaden än prognosmakarna som ofta varnat för fortsatta nedgångar. Den faktiska prisutvecklingen går nu i sidled eller svagt uppåt och ger alltså i allt väsentligt hushållen rätt. Det finns alltså all anledning att följa hushållens uppfattningar om prisutvecklingen noga, säger Jens Magnusson, privatekonom hos SEB.

Undersökningen tar även tempen på ränteförväntningarna. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på i snitt 0,12 procent om ett år och endast 5 procent av de med rörlig ränta planerar att binda denna inom den kommande tremånadersperioden.