Gott hopp om bostadsmarknaden

Hushållen har en mycket positiv syn på småhusmarknaden just nu.

Synen på bostadsmarknaden är för tillfället mer positiv än vad den var precis innan pandemin slog till, detta visar SEB:s Boprisindikator som varje månad mäter hur hushållens syn på bostadspriserna förändras. Just nu ligger indikatorn på 58, vilket innebär att den stigit 12 enheter sedan förra månaden.

— Bostadsmarknaden går för närvarande väldigt starkt med stigande priser för småhus, bostadsrätter och fritidshus. Den osäkerhet hushållen kände i början av pandemin är försvunnen. Boprisindikatorn har på fem månader stigit med hela 84 enheter och förväntningarna är nu på en nivå vi inte sett sedan augusti 2017. Låga räntor, stor efterfrågan och den faktiska prisutvecklingen driver hushållens snabbt stigande boprisförväntningar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Undersökningen Boprisindikatorn mäter även hushållens syn på räntan. Majoriteten säger sig då tro på en reporänta på 0,35 procent om ett år, och bara två procent planerar att binda sin ränta. Detta är lite extra intressant eftersom många av de bundna räntorna just nu ligger lägre än de rörliga.

— Att bara 2 procent planerar att binda räntan är lågt i ett historiskt perspektiv, säger Jens Magnusson.

Här på Byggahus.se kan du jämföra räntor och se hur din ränta ligger till i förhållande till andra medlemmars. Detta kan du göra här: https://www.byggahus.se/ekonomi/borantor/