Juridik, Ekonomi

Mjöbäcksvillan försöker belägga konsumenter med munkavel

Richard Barnaby, ur en video på Youtube om kampen mot Mjöbäcksvillan.

Richard Barnaby, ur en video på Youtube om kampen mot Mjöbäcksvillan.

Deras hus var behäftat med en rad fel som hustillverkaren Mjöbäcksvillan inte ville ta ansvar för. Men efter Myresjöhusdomen om enstegstätade putsfasader har husägarna nått en förlikning med hustillverkaren, där bland annat en radering av inlägg i forumet på Byggahus.se ingår.

Josephine och Richard Barnaby har fört en flera år lång kamp mot hustillverkaren Mjöbäcksvillan. De köpte ett hus från Mjöbäcksvillan, men huset visade sig vara behäftat med en rad fel varav det allvarligaste var att det läckte in vatten och blev fuktskadat. Nu har paret och Mjöbäcksvillan äntligen nått en förlikning. Den är dock förenad med att paret inte får tala mer med media, och att de plockar ner allt negativt de skrivit om Mjöbäcksvillan tidigare, annars väntar 25 000 kronor i böter.

Överenskommelsen innebär i övrigt att hustillverkaren ska åtgärda alla fuktskador och se till att huset håller tätt både nu och de kommande tio åren.

Huset från Mjöbäcksvillan är en modell med enstegstätad putsfasad, den typ som högsta domstolen nyligen konstaterade utgjorde en felaktig konstruktion som ger rätt till ersättning.

Enligt en artikel på Sveriges Radios hemsida är överenskommelser med inskriven munkavel ovanliga, men på Byggahus.se är det vanligt förekommande. Ledningen på Byggahus.se blir ofta kontaktad av medlemmar, som varit i förhandling med företag om byggfel i domstolen och som gått med på att be om att få sina inlägg här raderade om bara företaget kompenserar dem. Det blir de dock nekade, då det i medlemsvillkoren och diskussionsreglerna på Byggahus.se står inskrivet att publiceringen av ett inlägg är definitiv efter tre timmar. 

Men varken tingsrättens rådman eller Villaägarnas chefjurist Ulf Stenberg har tidigare hört talas om en sådan lösning. Ulf Stenberg tror dock att det kommer att bli vanligare i framtiden. 

Diskutera Mjöbäcksvillan

Ej nöjd med Mjöbäcksvillan

Fakta om Mjöbäcksvillan

Mjöbäcksvillan är enligt vår sammanställning Sveriges 11e största hustillverkare räknat till antalet levererade hus. År 2014 slutbesiktigades 90 Mjöbäcksvillor. Husmodellen som artikeln avser heter Mjöbäcksvillan First Choice 1.0.

Läs mer om Barnabys hus från Mjöbäcksvillan

Ytterligare en rättegång om puts på cellplast
Köpte nyckelfärdigt - läcker in vatten
De går i strid mot husbyggaren
Får ersättning men också munkavle (SR)