De går i strid mot husbyggaren

Kraftig nederbörd.

Kraftig nederbörd. Foto: Edal Anton Lefterov

Tak och puts som läcker in regnvatten, mögel i väggar och tak. Men vem bär ansvaret, husägaren eller husbyggaren? Familjen anser att de flyttat in i ett fuskbygge.

Både putsen och taket läcker in vatten i huset i Falkenberg. Familjen Barnaby, som beställde huset för åtta år sedan, ligger nu i strid med Mjöbäcksvillan AB om vem ansvaret vilar på. Det skriver Sveriges Radio i Halland som talat med familjen. Familjen menar att det läckte in vatten i garaget redan år 2004 när de flyttade in men att inga åtgärder vidtagits. Nu finns det mögel i både tak och väggar och huset utgör numera en hälsofara.

Mjöbäcksvillan säger istället att det är familjen som inte tagit hand om huset tillräckligt väl och att det är därför det läcker in vatten. De säger även att de erbjudit sig att reparera delar av problemet i garaget.

Familjen Barnaby tänker dock slåss för att få hela huset iordninggjort då de anser att ansvaret är Mjöbäcksvillans. De har tagit dit en oberoende byggtekniker som ska kolla igenom huset.

Vi ska hålla koll på hur det går för dem framöver och se vad konflikten resulterar i.

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet