Ekonomi

Länsstyrelsen följde inte avtal med markägare - får bakläxa

Fick inte bygglov för sjöbod efter att marken blivit naturreservat. Nu måste staten betala.

De två öarna finns i Bohuslän.

De två öarna finns i Bohuslän. Foto: Google Maps.

Två bröder som äger varsin ö ska vardera ersättas med 2,5 miljoner kronor från staten eftersom de inte kunnat bygga sjöbodar och bryggor på sin mark. Detta slår Hovrätten fast efter att länsstyrelsen överklagat tidigare beslut hos tingsrätten.

De två bröderna hade ett avtal med länsstyrelsen efter att myndigheten gjort om öarna till naturreservat. De skulle få stycka av och bebygga ett antal tomter inklusive bygga sjöbod och brygga. Om de inte fick bygglov för detta skulle de istället kompenseras.

Eftersom sjöbodarna och bryggorna sedan inte fick tillstånd att byggas ansåg bröderna att avtalet om ersättning skulle träda i kraft. Men länsstyrelsen vägrade att betala.

Istället gick konflikten först till tingsrätten. Där dömde man att bröderna tillsammans skulle ersättas med 5 miljoner kronor eftersom det ansågs vara värdeminskningen på tomterna utan brygga och sjöbod, samt ränta från det datum 2015 då länsstyrelsen delgivit stämning. Länsstyrelsen överklagade detta till hovrätten. De kom dock fram till samma dom, med skillnaden att räntan ska betalas från 2013 då kraven om ersättning första gången framställdes. Vidare måste staten stå för brödernas rättegångskostnader.

Källa: Dagens Juridik