Kommunalråd glömde söka startbesked

Inlägget på Facebook.

Inlägget på Facebook. Foto: Skärmdump.

Ett kommunalråds misstag leder nu förhoppningsvis till en tydligare bygglovsprocess i Kävlinge.

Kommunalrådet Pia Almström glömde söka startbesked innan hon började bygga på sin förrådsbyggnad. Nu driver hennes partikamrater med henne på Facebook: "Vi vill förenkla bygglovsprocessen så att till och med Pia kan klara av det".

De menar på att det är komplicerat att man först ska söka bygglov och sedan startbesked innan man får börja bygga, och därefter slutbesked när det är klart. En hel del tror att det bara är att börja bygga när bygglovet kommer. Exempelvis Pia.

– I de flesta fallen handlar det inte om ovilja utan om att de fått bygglov men missat att begära startbesked, säger Thomas Lövskog, ordförande för byggnadsnämnden i Kävlinge, till Sydsvenskan.

Han påpekar dock att de driver vänligt med Pia, och att arbetet med att förenkla processen pågått en längre tid. De har tidigare gjort små förändringar, exempelvis språkliga, för att det ska bli tydligare. Hittills har dock inte dessa insatser lett till någon skillnad.

– Det är ganska lätt att göra fel. Det hela blir ju inte enklare av att det är olika regler i olika kommuner, säger Thomas.

Nu hoppas de komma tillrätta med problemet. Exakt hur de ska gå tillväga är dock inte spikat ännu, men det handlar bland annat om att ta bort bygglovskravet på vissa byggnader.

Hur det går för Pia avgörs imorgon.