Ekonomi

Kan bli aktuellt med tvingande bunden ränta

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen.

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Foto: Finansinspektionen.

Räntekänsliga hushåll gör att Finansinspektionen ser över att en viss del av bolånet måste vara bundet.

Hushållen är för räntekänsliga enligt myndigheterna. I en längre intervju med Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, får både Riksbanken och regeringen sig en känga för hur situationen ser ut, samtidigt som förslag utöver det redan kända skuldkvotstaket diskuteras. Det som verkar vara mest aktuellt framöver är möjligheten att besluta att en viss del av räntan måste vara bunden.

Fördelen som Finansinspektionen ser med förslaget är att hushållen blir mindre känsliga för om räntan stiger. Men exakt hur stor del av lånet som skulle vara tvingande bundet är inte klart ännu.

– Vi har under de senaste månaderna analyserat förslaget noga och vår plan är att komma ut med någon form av FI-analys om det innan sommaren. Där går vi igenom frågan och väger de olika argumenten för och emot varandra, säger Erik Thedéen till SVD.se.

Samtidigt är han öppet kritisk mot hur kortsiktigt Riksbanken ser på inflationsmålen. Han nämner de låga räntorna i kombination med ett ansträngt resursläge i högkonjunktur och menar på att detta kräver ett samlat tänk kring penning-, skatte- och finanspolitiken.

– Givet att man är oroad över läget, vilket Riksbanken har uttryckt att man är, bör man kunna väga in det i penningpolitiken. Ett sätt kan vara att ha en något längre syn på när man ska uppnå inflationsmålet, säger Erik och fortsätter:

- Det är den här unika miljön där det finns en övertro på att de åtgärder som vi gör ensamt kan hantera detta. Det blir något märkligt att vi ska genomföra ett amorteringskrav som har stor politisk backning samtidigt som vi har skatteregler som spär på utlåningen. Det är en paradox.