Finansinspektionen räknar med sjunkande huspriser

Till höger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Till höger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Foto: Pressändning

Huspriserna har länge stigit, men Finansinspektionen räknar nu med fallande priser framgent och vill göra det enklare att bryta bolån i förtid.

De stigande räntorna kommer att sätta press på huspriserna, enligt en analys som Finansinspektionen presenterade i eftermiddags. Man räknar med ett prisfall på mellan 10-30 procent, beroende på hur faktorer såsom elpriser, matpriser, inflation och ränteförväntningar utvecklar sig. Dock säger man i samma andetag att en viss dämpning av bostadspriserna är fördelaktigt. Det man vill undvika är en krasch.

Bolånerapporten visar även att skuldkvoten hos nya bostadsköpare fortsätter att stiga. Nya bolånetagare tog 12 procent större lån i fjol än 2020 och den genomsnittliga bruttoskuldkvoten för nya bolånetagare steg från 307 till 327 procent.

Andelen högt belånade hushåll ökade från 5,8 till 6,3 procent. Med högt belånad avses en skuldkvot på över 450 procent och en belåningsgrad på över 70 procent.

- Det är bekymmersamt eftersom hushåll med stora skulder är mer räntekänsliga och kan tvingas dra ner på konsumtionen, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

De snabbt stigande huspriserna de senaste åren har dock gjort att den genomsnittliga belåningsgraden minskat något som helhet, det vill säga skillnaden mellan lånets storlek och husets värde.

Enligt myndighetens beräkningar så tjänar bankerna idag orimligt mycket pengar på att en bolånetagare bryter sitt bolån i förskott.

Finansinspektionen föreslår, som en följd av att fler binder räntan när den nu förväntas stiga, att det ska bli enklare att säga upp bolån i förtid. Enligt myndighetens beräkningar så tjänar bankerna idag orimligt mycket pengar på att en bolånetagare bryter sitt bolån i förskott.

– Vi anser att det behöver bli enklare och billigare för hushållen att säga upp sina bolån i förtid. När man säger upp ett låneavtal och banken får kostnader så ska det ersättas. Men i dagsläget visar våra beräkningar att bankerna blir överkompenserade. Om regeringen går på vår linje och ändrar modellen och går på vår linje, då måste bankerna helt enkelt anpassa sig, säger Erik Thedéen.