Ekonomi

Flest klagomål på hantverkare

Flest klagomål på hantverkare

Problem med hantverkare är det vanligaste ärendet hos Sveriges konsumentvägledningar. Det visar färsk statistik från Konsumentverket.

Sedan 2005 har Konsumentverket fört årlig statistik över vilka ärenden som kommer in till landets konsumentvägledningar. När man nu har sammanställt siffrorna för 2011 visar det sig att problem med hantverkare toppar listan – igen. 

2011 kom det in 94 000 klagomål* till konsumentvägledningarna, nästan 20 000 av dem berörde boende. Över hälften av dessa ärenden i sin tur, dvs 10 000 st, rörde tjänster utförda av hantverkare. 

Ofta handlar klagomålen om att arbetet blev dyrare än utlovat eller inte utfört på det sätt som konsumenten hade uppfattat var avtalat.

Konsumentverkets jurist Mari Gremlin tror att klagomålen skulle minska om fler skrev avtal om arbetet som ska utföras:

– Ett skriftligt avtal minskar risken för missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation, säger Mari Gremlin.

– Att så många klagar på tjänster som rör boendet behöver inte betyda att branschen som sådan har stora brister. Att köpa eller renovera en bostad är för de flesta den största affären man gör i livet. Uppstår det en tvist är man därför mer benägen att vända sig till sin konsumentvägledare för hjälp, fortsätter hon.

Här kan du läsa om hur du blir proffs på att anlita hantverkare.

* Totalsiffran över klagomål är inget exakt mått på konsumenternas problem eftersom 64 av landets 290 kommuner inte ingår i statistiken. Siffrorna från Konsument Göteborg ingår inte heller i sammanställningen eftersom deras kategorier inte sammanfaller med verkets.