Anlita hantverkare, Juridik, Ekonomi

Dyrköpta erfarenheter

Tidsbrist, blåögdhet och lycka över att äntligen ha fått tag på en hantverkare kan göra att avtalet aldrig kommer på pränt. Läs om Tomas och Agnetas dyrköpta erfarenheter av muntliga avtal.

De arbetar i nära samarbete med Konsumentverket där Mari Gremlin är jurist.


– Mitt bästa råd är – skriv. Skriv avtal och bekräftelser eller åtminstone för ditt eget minne. Man glömmer fortare än man tror.

För att enkelt kunna skriva ett avtal med sin hantverkare rekommenderar hon RO-formuläret som finns för nedladdning på Konsumentverkets hemsida.

När det gäller bevisning av muntliga avtal är det inte lätt om det inte finns något skrivet. Om man vid ett möte med en hantverkare talar om uppgörelser av något slag är det helt okej att spela in samtalet, dolt eller öppet, enligt Mari Gremlin.

Hon påpekar också att som Konsumenttjänstlagen vid småhusentreprenader nu ser ut (bevisbördan ligger hos hantverkaren) så gäller den vid ny- och tillbyggnad men inte vid ombyggnad trots att det kan vara samma typ av arbete och omfattning som en tillbyggnad till exempel. Konsumentverket hyser förhoppningar om att den delen av avtalet kommer att justeras.

Bevisbördan är också olika beroende på om frågan gäller reklamationer eller garantier. För småhusentreprenader gäller en lagstadgad garanti på två år från färdigställandet. Under garantitiden är det hantverkaren som ska bevisa att han inte är ansvarig för eventuella fel. Utan garanti har konsumenten reklamationsrätt men då är det också konsumenten som måste bevisa att hantverkaren är ansvarig för felen.

Mari Gremlin kommer också med ett råd till den som vill stoppa arbetet, och häva avtalet, som hantverkaren utför. Det är inget lätt beslut att ta som konsument men kanske kan man vid något tillfälle minska eventuella skador eller liknande.

– Då ska man snarast kräva eller genomföra en besiktning på det arbete som utförts. Det gäller också om hantverkaren har gått i konkurs under byggtiden. En besiktning gör det lättare för konsumenten att fastställa vilken hantverkare som är ansvarig om ett fel skulle upptäckas senare och det är oftast också en förutsättning för att få en annan hantverkare att ta vid efter den första.

Torsten Palm på Allmänna reklamationsnämnden, ARN, menar att ett avtal inte behöver vara krångligt. Det kan vara ett mejl med några rader om hur man uppfattat uppgörelsen och en uppmaning till mottagaren att höra av sig om han har en annan åsikt. Det gäller dock att ha koll på om företaget/hantverkaren använder mejl. Annars kan man skriva ett enkelt papper som båda sedan skriver på.

Normalt sätt gäller att ”den som påstår något ska också bevisa det” det vill säga att om en konsument till exempel tycker att hon har betalat för mycket för en tjänst måste hon också bevisa varför. Undantaget i Konsumentjänstlagen gäller vid småhusentreprenader. Då är det näringsidkaren som måste motbevisa konsumentens uppgifter. Gör han inte det gäller alltså konsumentens uppgifter.

Allmänna reklamationsnämnden bedömer dock endast tvister utifrån skriftlig information och bevis som parterna sänder. Om det materialet inte räcker utan muntlig bevisning krävs så lämnar ARN ärendet, muntliga diskussioner mellan tvistande parter är inget som ARN ägnar sig åt. På samma sätt avvisar man ärenden som är för komplicerade eller där bevisningen inte räcker utan kräver ytterligare utredningar. ARN tar alltså inte reda på andra fakta än de som är insända av parterna.

Om näringsidkaren inte följer ARN:s rekommendation hamnar man i ett särskilt register hos ARN. Registret offentlig handling och får alltså läsas av vem som helst. Tidningen Råd & Rön använder registret för att upprätta Svarta listan. Där ligger företagaren i ett år om uppgörelse och betalning till konsumenten inte görs. Det finns flera företag som dyker upp på den Svarta listan regelbundet. Listan uppdateras två gånger om året och ligger på tidningens hemsida. Om företaget betalar tas det bort från listan så snart som möjligt.

Andra fakta från Allmänna reklamationsnämnden

  • ARN tar bara upp fall som rör tvister mellan privat konsument och näringsidkare.
  • ARN dömer inte utan rekommenderar. Är man inte nöjd med rekommendationen eller motpartens agerande efter ARN:s utslag får man gå till domstol.
  • Fasta uppgjorda pris ska gälla. Om man däremot fått ett pris som ”kan ligga runt” en summa så får man räkna med att det priset kan öka med 15 procent vid en uppgörelse.
  • En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att tvisten uppstod och sedan kan det ta ytterligare sex månader innan ARN:s rekommendation kommer.
  • En granskning av ARN är gratis men det finns vissa minibelopp som ärendet måste gälla. De gränserna finns på ARN:s hemsida.
  • ARN granskar inte köp av fastigheter och tomträtter men däremot tvister mellan mäklare och konsument.

Läs mer

Muntliga avtal duger inte