Ekonomi

Bättre regler för att lösa bundna lån

Bättre regler för att lösa bundna lån

Foto: Marlén Eskilsson

Det är omöjligt att själv räkna ut hur mycket det skulle kosta att lösa eller flytta bundna bolån. Men från 1 juli är reglerna åtminstone mer rättvisa.

Många bolånetagare saknar grundläggande kunskap om hur bolån fungerar, visar en undersökning gjord av SBAB. Flest svar att de har liten eller ingen kunskap, 42 procent, gäller hur mycket det skulle kosta att lösa eller flytta sitt nuvarande bolån.

Orsaken är nog de krångliga svenska reglerna om räntekompensation, som förenklat innebär att om marknadsräntorna har fallit och inlösen i förväg av ett bundet lån ger banken en kostnad (eftersom ingen annan vill låna lika dyrt) så ska kunden betala ersättning. Det kan verka orättvist, för om marknadsräntorna istället har stigit, då kan ju banken tjäna mer på att låna ut pengarna till någon annan men den gamla kunden får inte del av den vinsten.

Bolån i USA fungerar normalt annorlunda, där har de flesta bolåntagare med fast ränta rätt att när som helst utan kostnad lösa lån med bunden ränta. Under de senaste tio åren när räntorna återkommande sjunkit har det därför varit vanligt att amerikaner varje år ändrar villkoren och får lägre ränta (och ofta även lånar lite extra utan att månadskostnaden höjs). Men nackdelen med USA-reglerna är att bolån generellt är mycket dyrare där, eftersom långivarna måste ta med risken för fallande räntor i kalkylen. Förlorare på det amerikanska systemet är de låntagare som missat att uppdatera sina lån.

Här i Sverige är det å andra sidan svårt att begripa bankernas information om räntekompensation. Finansinspektionen införde nya regler från 1 juli 2014, så beräkningen beror dessutom på om din räntebindning startade före eller efter detta datum. De flesta har ännu så länge den gamla modellen, som utgår från aktuell ränta på statspapper plus 1 procentenhet. Problemet med denna modell är att de senaste årens extremt låga räntor har gjort att bolåneräntorna ofta ligger mer än 1 procentenhet över statslåneräntan för samma löptid, vilket gör att det kan bli dyrt att lösa bolån även om bolåneräntan är helt oförändrad jämfört med när ditt bolån bands. Och ingen vanliga privatperson kan själv räkna ut hur mycket det skulle kosta att lösa ett lån i förväg.

Den nya modellen innebär istället att jämförelsen görs med räntan för bostadsobligationer med motsvarande löptid plus 1 procentenhet, vilket är mer rättvist eftersom beräkningen försöker spegla bankens faktiska upplåningskostnad. Detta minskar även risken att behöva betala trots att boräntan är oförändrad jämfört med då lånet bands, men fortfarande får kunder med lägre boränta ingen motsvarande kompensation i de fall då banken tjänar på att kunden löser in ett bolån i förväg.