Juridik

ARN: Företaget måste betala och avhjälpa felet

Händelsen inträffade i Kungshamn.

Händelsen inträffade i Kungshamn. Grafik: Google Maps.

En tvist mellan ett företag och en husägare i Bohuslän fick sitt slut i Allmänna Reklamationsnämnden.

Ett företag rekommenderas att avhjälpa fel i ett badrum och betala 36 000 kronor till en privatperson i Kungshamn efter att Allmänna Reklamationsnämnden sett över ett infekterat ärende mellan parterna. Företaget utförde en totalrenovering av badrummet 2012, men husägaren fick problem med avloppet och ett par år senare visade det sig att rörsystemet med avrinningsvattnet till BDT-tanken var felkopplat.

Företaget tog initialt på sig att fixa felet och stå för de kostnader som husägaren haft. Men det visade sig senare att det inte var företaget själva som utfört den tjänst det var fel på, i alla fall enligt företaget. De valde då att backa från det förlikningsavtal de skrivit under.

- Med den rörfilmning som skett och med sakkunnigs utlåtande samt påståenden från NN om att företaget hade kopplat ifrån rören till BDT-tanken förleddes företaget att tro att företaget hade kopplat om och satt igen röret från BDT-tanken. Företaget åtog sig avhjälpandet under förutsättning att givna påståenden från sakkunnig och NN var korrekta. Röret kunde emellertid inte lokaliseras, skriver företaget och fortsätter:

- På grund av det bilades bastugolvet upp. Det var i ett angränsande rum där röret sannolikt tog sin ände enligt film och skiss i utlåtandet. Röret hade sin ände mitt i betongplattan. Det kunde därmed konstateras att företaget inte alls hade satt igen röret från BDT-tanken utan att det var ett förhållande som hade funnits sedan långt tidigare, sannolikt sedan den tidpunkt då röret lades ned i plattan. Översvämningarna 2012 och 2015 har sannolikt berott på att BDT-tanken inte varit inkopplad.

Husägaren höll dock inte med. Denne anser att det visst är företaget som utfört inkopplingen, och att de dessutom ingått ett förlikningsavtal om att avhjälpa felet och betala de kostnader han haft för besiktningsman, filmning av rör med mera. Han tog därför ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden.

De går nu på husägarens linje. Nämnden slår fast att ett avtal är ett avtal, och att företaget själva har ett ansvar att känna till vilka delar de utfört i en tjänst och inte innan de skriver under.

- Att företaget inte inför förlikningsöverenskommelsen närmare undersökt vilket arbete det utförde inom ramen för den avtalade tjänsten kan inte NN lastas för. Inte heller i övrigt finns skäl att lägga risken för att förutsättningen slog fel på NN. Det är inte heller bevisat att NN, i samband med de förhandlingar som ledde fram till förlikningsavtalet, uppträtt på ett sätt som är klandervärt. Med hänsyn till detta, och då omständigheterna inte är sådana att avtalet bör lämnas utan avseende eller jämkas med stöd av 36 § avtalslagen, är företaget bundet av förlikningsavtalet, skriver nämnden.

Rekommendationen blir att företaget ska betala 36 078 kronor till husägaren samt avhjälpa felet.