Byggföretag får kritik för långsam hantering av felkonstruerad mur

"Muren som är fundament till hela bygget vittrar sönder", skriver en husägare till Allmänna Reklamationsnämnden.

En husägare i Lund bör ha rätt till kostnadsfritt avhjälpande menar Allmänna Reklamationsnämnden, och konstaterar att hon betalat för en mur- och staketsektion som inte är fackmässigt byggd.

Husägaren har gjort gällande att muren vittrar sönder, och att staketet håller på att rasa ihop. Detta eftersom bygget är felaktigt konstruerat. Hon vill därför att företaget kommer och åtgärdar felen, alternativt ersätter henne med 120 000 kronor

Byggföretaget som utfört arbetet har lovat att komma och åtgärda felen men det har dragit ut mer än ett år på tiden. Därför sökte sig husägaren till Allmänna Reklamationsnämnden. Där svarar företaget att man har för avsikt att åtgärda bristerna, men man ifrågasätter allvaret i problemen. 

- Det har lossnat lite puts/betong i fästena där trästolpar fästes i fundamentet. Staketet är byggt exakt enligt NN:s önskemål.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat de bevis och svar som bägge parter skickat in.

- Nämnden, som har tagit del av de bilder som NN har gett in, konstaterar att det saknas armeringsjärn i konstruktionen och att staketstolparna har satts rakt ned i betongen. Enligt nämndens uppfattning är det ett konstruktionsfel som i sin tur medfört att betongen har spruckit. NN har därför bevisat att tjänsten inte har utförts fackmässigt och att den därmed är felaktig. Vad företaget har gjort gällande medför ingen annan bedömning, skriver de i sitt beslut.

Man rekommenderar därför Byggdirect att avhjälpa felet.