Byggbolag nyttjar kryphål för att göra enfamiljshus till lägenheter

Attefallslagstiftningen öppnar upp för lägenheter i husområden.

En färsk dom i mark- och miljööverdomstolen ger fritt fram för byggbolag att nyttja ett kryphål i lagen. Det handlar om byggbolag som använder attefallslagstiftningen för att bygga hus med flera lägenheter. Huddinge kommun har länge fajtats mot byggbolag som gör just detta, bygger ett hus med ett attefallshus på tomten. Sedan omvandlar de huset till parhus och hyr ut attefallshuset som tredje lägenhet.  

– Lagstiftningen var tänkt att möjliggöra för vanliga medborgare att bygga ut på sitt hus eller bygga en stuga på tomten. Syftet var inte att stora byggherrar skulle köpa upp mark och upprätta en massa planstridiga bostadsrättsföreningsområden i områden tänkta för en villamatta, säger Huddinge kommuns byggnadsnämnds ordförande Love Bergström.

Han menar på att problematiken uppstår då det blir betydligt fler boende i området än vad vägar och liknande varit anpassade för. Att det skapar problem med detaljplanen.

Byggbolaget tycker å andra sidan att bostadsbristen är ett större problem, och säger att 4 000 kvadratmeter stora tomter 15 minuter från city är dumt ur den synpunkten. 

Tidigare har Huddinge kommun försökt att stoppa genom att neka bygglov när det är tydligt att husen inte kommer att användas som ett enfamiljshus. Men den nya domen sätter punkt för detta. Nu tänker man istället försöka neka uppdelningen av huset, eftersom denna kräver en anmälan. Men det återstår att se om det finns lagrum för att göra så.

– Vi försöker få till att man inte får ändra i bygglovsansökan förrän efter fem år. Dessutom ska vi pröva en annan väg. När man ändrar till två lägenheter måste man göra en anmälan. Det är inte en ansökan, men vi ska försöka att ändå neka med hänsyn till infrastrukturen. Det är att gripa efter ett halmstrå, men värt att pröva.