Garage

Bygg en carport med sadeltak - gör det själv

Den händige kan bygga sin carport själv. Här följer en byggbeskrivning steg för steg till dig som vill bygga en dubbel carport.

Byggbeskrivningen gäller den här dubbla carporten.

Byggbeskrivningen gäller den här dubbla carporten. Foto: Gustaf Eskilsson

Den här carporten på två bilar bärs upp av fyra stolpar på var sida och ytterligare två stolpar mellan de två bakre stolparna. De exakta måtten kan du bestämma själv. För två normala bilar fungerar 6 m i bredd i innermått. För två SUVar krävs ytterligare en halvmeter. Carportens djup behöver vara åtminstone 6 meter.

1. Gjut eller gräv ner en betongplint för varje stolpe. Väg in så att alla plintarna hamnar i nivå med varandra.

2. Stolparna bör vara 95x95 mm (eller mer). Två reglar 45x95 mm kan skruvas och limmas ihop med trälim för utebruk. Det ger stolpar på 90x95 mm. Det kan vara en fördel eftersom du då kan göra den ena regeln kortare för att få ett upplag för hammarbandet utan att såga urtag.

En ännu stadigare och riktigt snygg konstruktion är att tillverka varje stolpe av tre reglar. En 45x95 mm regel mellan två 45x120 mm. Det ger lite profil åt stolpen. Mittenregeln gör du kortare för att få ett fack att lägga hammarbandet i.

Fäst stolparna i plintjärnen eller stolpskorna med genomgående bult. Staga upp dem med tillfälliga strävor tills hammarbandet är på plats och håller ihop konstruktionen.

3. Hammarbandet består av en regel som håller ihop stolparna i överkant och på vilken taket vilar.

I den här konstruktionen ligger stor last på hammarbandet eftersom det är ca två meter mellan stolparna. Välj därför en limträbalk 42x225 mm som hammarband på långsidorna. På bakre väggen räcker det med en regel 45x210 mm. Montera hammarbandet på stolparna runt hela byggnaden. Montera också reglar 45x120 mm nertill mellan stolparna på de sidor som ska ha väggar.

Montera slutligen snedsträvor 45x120 mm i kors mellan hörnstolparna och nästa stolpe på de sidor som ska kläs med vägg. Dessa syns inte bakom väggpanelen men ger styvhet åt konstruktionen så att den inte kan vika sig.

4. Taket består av 6 st fackverkstakstolar. Dessa går att beställa och köpa färdiga i önskat mått. Det går att bygga takstolar själv.Tillverka i så fall takstolarna liggande på ett plant underlag. Tillverka först en takstol och använde den som mall. De övriga takstolarna byggs ovanpå den första så att alla blir lika.

Läs mer: Så fungerar en takstol

En fackverkstakstol formar en triangel av två högben/överramar och en underram. Underramens uppgift är att hålla ihop triangeln så att inte högbenen pressar ut carportens väggar. Mitt på varje högben placeras en stödregel i 90 graders vinkel mot högbenet. Den snedsågas nedtill så att den passar exakt in mot underramen. Därefter monteras stödreglar från nocken till den punkt där de första stödreglarna möter underramen. De fyra stödreglarna kallas diagonalstänger och ska bilda ett W. Till högben/överramar används regel 45x145 mm och till underram regel 45x95 mm. Som diagonalstänger används regel 45x95 mm. Snedsåga överramarna där de möts upptill och lägg ut dem. Såga till och placera underramen mellan överramarnas nederändar. Alla delarna monteras ihop med stora spikbleck och ankarskruv på båda sidor. På de två takstolar som ska sitta ytterst skruvar man spikplattor endast på en sida.

Montera takstolarna mot hammarbanden med 1200 mm centrumavstånd. Fäst ihop takstolarna på undersidan av högbenen med en diagonal sträva av 22x120 mm i varje takfall. Strävorna gör att taket inte kan vika sig och håller dessutom takstolarna på plats medan taksponten spikas på

5. Täck taket med råspont. Ändspontad råspont ger minst spill eftersom de inte behöver skarvas över regel. Ha presenningar tillgängliga för att skydda taket innan tätskikt (takpapp eller takduk) kommit på plats. Lägg tätskiktet så fort som möjligt. När tätskiktet är på plats har du en taktäckt yta att förvara verktyg och virke under.

6. De två väggar som ska täckas kläs med önskad väggpanel. Om du bygger med de kraftigare stolparna av tre st reglar sätter du väggpanelen bara mellan stolparna så att stolparna syns i den färdiga väggen.

7. Taket täcks med ytskikt av tegel, betongpannor, plåt, takpapp eller grönt tak av sedumväxter. Om det behövs sätter du hängrännor och stuprör.