Bygga nytt hus

15 olika sätt att bygga hus

Medlemmen leif_eriksson håller på att bygga trähus i lösvirke.

Medlemmen leif_eriksson håller på att bygga trähus i lösvirke. Foto: leif_eriksson

Bygga hus av lego, bygga hus i ett växthus. Det finns många olika sätt att bygga ett hus. Vi listar 15 av dem.

Sida 1 av 15

Volymelement med stomme av trä inrett och klart från fabrik

volymelement

Bygga hus färdigt inrett i fabriken. Foto: Medlemmen PAF

Tre hustillverkare i Sverige bygger husen i sk. volymelement – Hjältevadshus, Smålandsvillan och Älvsbyhus. Volymelement är moduler man inreder klart i fabrik. Man installerar vitvarorna, monterar köket och garderoberna, spikar upp listerna och lägger golv. El- och vattenledningar förbereds. När huset levereras till tomten står grunden och väntar. Modulerna bara lyfts på grunden och taket monteras så att huset blir tätt på en dag. Därefter gör man slutlig inredning och inkloppling av installationerna. Det hela bygger på att du väljer en av hustillverkarens färdiga husmodeller man har att erbjuda.

Läs om medlemmen PAF som byggde ett hus med volymelement.

Sida 2 av 15

Ytterväggsmoduler av trä med mellanbjälklag från fabrik

Prefabricerade ytterväggar

Majoriteten av svenska hustillverkare tillverkar bara ytterväggar i moduler med mellanbjälklag i fabrik som levereras till byggarbetsplatsen. Väl där byggs/monteras de och de icke bärande mellanväggarna, taket, installationerna och inredningen ihop på plats. Oftast vill man att du väljer en av hustillverkarens färdiga husmodeller, men en del har flexibiliteten att bygga väggelement efter kundens egenritning. Se i vår jämförelse av Sveriges hustillverkare vilka som levererar väggelement från fabrik och vilka som kan bygga efter kundens egen ritning. 

Läs om medlemmen ChristinaH som byggde hus på det här sättet.

Jämför hustillverkare och se vem som bygger hur.

Sida 3 av 15

Färdigt paket med material i lösvirke som byggs ihop på plats

Fiskarhedenvillan Talgoxen

Medlemmen procep köpte färdigt paket med lösvirke. Foto: procep

Vissa hustillverkare som t ex Fiskarhedenvillan säljer allt material till olika husmodeller de erbjuder i ett paket, utan att något är ihopbyggt – en byggsats till ett lösvirkeshus. Det får man själv sedan bygga ihop, alternativt anlita hantverkare för hela eller delar av jobbet.

Läs som medlemmen procep som har byggt på det här sättet.

Sida 4 av 15

Bygga trähus i lösvirke efter egen ritning

lösvirke

Vår medlem leif_eriksson bygger hus i lösvirke. Foto: Medlemmen Leif_eriksson

Du kan också själv rita ett trähus alternativt anlita en arkitekt för att rita det. Sedan låter du en konstruktör ta fram konstruktionsritningar, en VVS-konsult ritar in ventilation och värmesystem och så bygger du det själv i lösvirke alternativt anlitar en snickare att bygga ihop det åt dig. 

Läs mer om medlemmen leif_eriksson som bygger i lösvirke.

Sida 5 av 15

Bygga timmerhus

timmerhus

Timmerhusexperten Jan-Anders Eriksson byggde ett timmerhus till sin dotter. Foto: Jan-Anders Eriksson

Att bygga ett äkta timmerhus är en gammal tradition. Ett timmerhus är byggt av knutade massiva trästockar som är minst 10 cm tjocka. Timret kan vara handtimrat, dvs knutat för hand, eller maskinknutet. Stockarna kan vara naturstock eller plank som limmats samman och därefter profilerats, sk. limstock eller laminerad stock. Handtillverkade timmerhus är byggda av en hantverkare som bygger stommen hemma på sitt fabriksområde. När den är klar märks stockarna och skickas till byggarbetsplatsen där de monteras ihop igen. Maskintillverkas stommen behöver den inte förmonteras, utan stockarna märks direkt och skickas till kunden. Maskintillverkade stockar anses vara lättare för en lekman att montera ihop själv.

Läs mer om att bygga timmerhus

Sida 6 av 15

Bygga hus av ”lego”

lego

I säsongsavslutningen av Husdrömmar 2018 byggde Sandra och Johannes ett nytt hus av massiva träblock som ser ut som legobitar, från husleverantören Bosum. Deras byggteknik består i massiva träblock i furu som har skåror upptill och nertill. De sammanfogas med plywoodremsor till bastanta väggar som dras samman med dragstag. Blocken är 150 mm breda, 200 mm höga och kommer i längderna 300, 450 och 600 mm.

Läs mer om Sandra och Johannes som tvingades riva och bygger nytt av lego.

Sida 7 av 15

Stenhus med murad stomme av tegelstenar

Hus 1926

Ett hus i Lomma byggt av tegel med hålmurar. Foto: Marlén Eskilsson

Murade byggnader har funnits i Sverige sedan medeltiden. När tegel kunde börja massproduceras med industrialismen i mitten av 1800-talet, blev tegel billigare och började användas för att bygga småhus. Då kom rekommendationen att bygga husen med dubbla väggar och en luftspalt emellan, sk. hålmurar. Detta för att få bättre värmeisolering i väggarna. I Sverige anses det idag för dyrt att bygga ett nytt hus med tegelstomme. Tegel monteras därför oftast endast på fasaden, utanpå en trä- eller betongstomme. Däremot finns det ett tegelblock som ibland används för att bygga ytterväggar, se nästa sätt att bygga hus.

Sida 8 av 15

Stenhus murade av lättbetong-, lättklinker-, tegel- eller betongblock

lättbetong

Vägg muras upp av lättbetongblock. Foto: Marlén Eskilsson

Ett sätt att bygga en yttervägg i stenhus är att mura den med någon typ av byggblock i oorganiskt material. Blocken kan vara gjorda av lättklinker (ex Leca), lättbetong (H+H, Aeroc, Ytong eller Finja) eller tegel (Porotherm), i vissa fall i kombination med någon isolering, antingen ingjutet i blocket eller att den monteras på insidan.

Om man murar med block måste spår fräsas för till exempel eldragningar. Enligt tillverkarna fungerar detta med en vanlig vinkelslip. Den någorlunda händige husbyggaren klarar själv att mura blocken enligt tillverkarens anvisningar.

Läs mer 
Stenhus i egen regi
Stenhus - fördelar och nackdelar

Sida 9 av 15

Stenhus byggda av betongelement

betongelement

En villa byggs av prefabricerade betongelement. Foto: Bohus betong

Det går också att bygga ett stenhus av hela färdiga väggelement av betong eller lättbetong. Väggelementen kan ha ingjuten isolering, eller levereras med isolering monterad på insidan. Om betongelementenhar cellplast på insidan, sk sandwichkonstruktion, är installationer inga problem. Antingen gör man spår i cellplasten eller så bygger systemet på en invändig regelstomme.
I sandwichkonstruktioner med en invändig betongskiva måste projektering för el och annan installation finnas med och gjutas in från början.

Betongelementen kräver leverans och montage med kran, anslutningar till varandra och till exempel grund, kräver svetsning så detta är kanske moment att överlåta på en fackman. 

Läs mer 
Stenhus - fördelar och nackdelar

Sida 10 av 15

Bygga hus av SIP-paneler

SIP-paneler

Arkitekten Kenton Knowles byggde Marc och Thereses hus av SIP-paneler. Foto: Marc Linder

SIP (Strukturella Isolerade Paneler) är en annan ovanlig byggmetod i Sverige. Den består av väggelement uppbyggda av cellplast klädd med ett starkt skivmaterial, t ex en brandskyddande skiva som MagnaBoard. Skivan limmas på båda sidor om cellplasten. SIP-panelerna ersätter både regelverk, luftspalt och isolering. Eldragning sker direkt i själva panelerna i fabrik. Byggmetoden ger kort byggtid, bra energivärde enligt erfarenheter från USA. Hur husen står sig i Sverige är inte kartlagt. Kritiken mot byggmetoden är dock att cellplasten har dåliga brandegenskaper, att det finns utvecklingsbehov vad gäller anslutningar och skarvar och att de innehåller cancerframkallande ämnen som styren och formaldehyd. 

Läs mer
Bygga med SIP-paneler – forskningsläget 
Marc och Therese bygger arkitektritat hus av frigolit 

Sida 11 av 15

EPS-block som fylls med betong

EPS-block har fyllts med betong.

Emrahus byggde ett runt hus av betongfyllda EPS-element i Borlänge. Foto: Emrahus

Du kan också bygga en typ av stenhus genom att använda EPS-block som delvis fylls med betong, en byggmetod som exempelvis används av Pål Ross och Emrahus. EPS står för Expanded PolyStyren som är en typ av cellplast, i dagligt tal frigolit. Byggmetoden ger bra U-värde som gör den lämplig för att bygga passivhus. Det är en relativt kostnadseffektiv byggmetod. Kritiken mot den har framför allt varit ökad brandrisk pga att cellplast är brandfarligt. 

Sida 12 av 15

Bygga hus med fraktcontainrar

containerhus

Linda och Thomas byggde hus av containrar.

En spirande trend är att bygga hus av fraktcontainrar, som Linda och Thomas gjorde på Värmdö. Det går till så att man köper ett antal containrar, skär hål i dem där man behöver, sammanfogar dem och förstärker den nya konstruktionen med balkar. Därefter kan de lyftas på en plintgrund för att isoleras med skumisolering och inredas på traditionellt sätt. Det resulterar ofta i en lägre byggkostnad än om du bygger ett traditionellt trähus.

Läs mer
Bygger hus billigare med fraktcontainrar

Sida 13 av 15

Naturhus – bygga hus inuti ett växthus

Naturhus

Ett Naturhus i Kungsbacka. Foto: ESNY

Arkitekt Bengt Warne byggde ett hus i Saltsjöbaden 1974-1976 som han kallade Naturhuset. Innerst i huset finns en kärna som utgör själva bostaden och denna bostad är helt omgiven av glas, dvs ett växthus. I Naturhuset lever man med naturens eget kretslopp. Mulljord produceras i ett rum under toaletten. Även köks- och trädgårdsavfall komposteras. Avloppsvatten skickas vidare ut till växterna i växthuset. Växterna ger inte bara föda, utan renar också luften och hjälper till att hålla rätt fukthalt. Sedan dess har ett antal Naturhus byggts enligt Bengt Warnes modell, du hittar länkar om de vi skrivit om nedan.

Läs mer
Bor ekologiskt i Naturhus 
Naturhus i Kungsbacka 
Naturhus – hus i växthus vid Vättern
Urhuset i Vaxholm 

Sida 14 av 15

Bygga ekologiskt hus av halm och lera

Hus av halm och lera

Medlemmen alen byggde hus av halm och lera i en ekoby på Orust. Foto: Medlemmen alen

Kan det bli mer ekologiskt eller ekonomiskt än att bygga ett hus själv utav halm och lera? Några som gjorde det var Magnus och Malin i en ekoby på Orust, som vi har skrivit om tidigare. Prislappen för bygget hamnade på bara 400 000 kr. 

Magnus köpte 1000 välpressade halmbalar från en bonde, som han staplade i regelkonstruktionen. Utanpå halmen putsade han sedan med lerbruk han hade blandat själv. Magnus hittade lerjord när han höll på att gräva ut för urintanken till ekobyn. Utanpå leran är huset inklätt med träpanel, målat med järnvitriol på utsidan och invändigt linoljefärg. 

Läs mer
Byggde hus av halm och lera 

Sida 15 av 15

Bygga hus under jorden

Hus under jorden

Ett hus insprängt i berget i Schweiz. Foto: Christian Müller

Det går också att gräva/spränga sig ner i underjorden/ett berg och bygga ett hus där. Några som gjort det är arkitekten Christian Müller och SeARCH i Vals, Schweiz, när de fick uppdraget att bygga något som inte skulle störa det vackra landskapet. Huset smälter onekligen in i den vackra naturen.