Ekologiskt & energieffektivt, Ved, Bygga nytt hus

Bygga hus av ved - kubbhus

På 1800-talet började man bygga hus av ved och lera, sk kubbhus. Har du lera och träd på tomten kan du bygga ett kubbhus i stort sett gratis. Väggen av ved och lera är jämförbar timmerhusens.

Dammstugan i Björkvik, byggd någon gång 1850-1880.

Dammstugan i Björkvik, byggd någon gång 1850-1880. Foto: Olle Hagman

Under 1800-talet experimenterades mycket med olika byggtekniker. En av de lite mer udda består av ved och lerbruk. Tekniken möjliggör spännande arkitektoniska lösningar, dessutom är det en billig byggteknik eftersom du kan hitta materialet på tomten.

– Lustigt nog var det främst i de välbärgade skikten som man började använda tekniken under 1840-talet. Det kan vi se på hur välbyggda de äldsta ladugårdarna var, med fin grund av stora stenar, säger Olle Hagman som skrivit en bok om de så kallade kubbhusen.

Men kubbhustekniken letade sig snabbt ut i de stora massorna; människor med små marginaler i kassan insåg det smarta i att bygga med ved och lera.

Dammstugan invändigt

På vinden i dammstugan är vedväggen blottad. Foto: Olle Hagman

– Har man lera och träd på tomten kan man bygga kubbhuset gratis i stort sett. Materialmässigt är det nog det billigaste man kan komma undan med när man ska bygga ett hus, säger Olle Hagman.

De första som byggde kubbhus förstod antagligen att ladugårdar av kubb var mer hållbara än de av timmer och kubbhusen visade sig vara bättre ur just fuktsynpunkt. Ändträet torkade ut snabbt och lerbruket fungerade konserverande. Dessutom kunde man bygga väggarna tjockare än med timmer så att husen blev varmare.  

Tekniken att bygga kubbhus
Kubbhus består av vedklabbar som muras antingen som en bärande vägg, eller i en stomme av resvirke. Mellan vedklabbarna placeras någon form av murbruk, exempelvis med lera som bindemedel eller cementbruk. Det förra är vanligast i Skandinavien, medan kubbhusbyggare i USA idag oftare använder cementbruk.

– Jag skulle säga att lerbruk och cementbruk är två helt olika tekniker, säger Olle Hagman och listar ett par för- och nackdelar.

Bygga kubbhus med lerbruk: Lerbruk är enkelt att blanda och väldigt förlåtande, det är lätt att arbeta med även för nybörjaren. Men väggen kräver sedan mer underhåll än med cementbruk, lerbruket kommer sakta men säkert att vaskas ur av slagregn.

Tips: Har du en helputsad fasad kan du lägga på ett offerskikt av kalkbruk eller lerbruk med mycket kogödsel i. Det är enkelt att förnya vid behov. Har du också en lång takfot som skyddar fasaden från det värsta regnet blir underhållet mindre.

Olle Hagman

Olle Hagman i sin skrivarstuga - ett kubbhus. Foto: Kjell Taawo

Bygga kubbhus med cementbruk: Med cementbruk får du en i princip underhållsfri yta. Men trä rör sig och spricker, så även träklabbar, och därför kan det ändå uppstå sprickor. Det är också svårare att få till en bra blandning av cementbruket.

Tips: Med cementbruk är det extra viktigt att träklabbarna är ordentligt torra, mindre än tio procent fukt, för att de inte ska dra ihop sig för mycket väl på plats. Cementbruket binder inte till klabbarna. Är de då fuktiga kommer de att krympa någon millimeter och det uppstår då håligheter mellan bruk och klabbar.

Olle förespråkar avbarkad ved men erkänner att det finns kubbhus av obarkad ved som stått i över hundra år. Veden bör dock avbarkas om fasaden saknar offerskikt eller någon form av skyddande panel eftersom barkborren annars kan skada den.

– Man brukar säga att det finns en barkborre för varje trädslag, säger Olle Hagman och konstaterar att det snabbt skulle bli en massa mjöl rinnandes längs fasaden. 

En annan nackdel med bark på veden är att du får två vidhäftningspunkter med rörelser i, dels den mellan lerbruket och barken, dels den mellan barken och veden. Detta gör att det kan uppstå fler sprickor än om du har ved utan bark.

Därmed inte sagt att det inte går att bygga kubbhus med ved som inte avbarkats.

– Det nordligaste kubbhuset man hittat i Sverige är ett hus med björkved som inte avbarkats. Björk med nävern kvar brukar ruttna illa kvickt, men däruppe ovanför trädgränsen har det klarat sig i 130 år. Det är panel på huset som skyddat mot väta och lerbruket torkar ut veden, säger Olle Hagman. 

Olles skrivarstuga

Olle Hagmans skrivarstuga utifrån. Foto: Kjell Taawo

Grund och tak i ett kubbhus
Inför grundläggning av ett kubbhus bör du tänka på att kubb är ett tungt material. Olle har placerat sin skrivarstuga på hörnstenar med en kraftig syll under. Men enligt honom är en kontinuerlig sten- eller betonggrund att föredra eftersom väggen blir så tung.

Samtliga takmaterial uppges fungera på ett kubbhus, men det går att se det ur ett par olika perspektiv.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är plåt eller tegel bra, ur ett ekologiskt perspektiv är levande tak bäst, exempelvis ett gräs-, torv- eller sedumtak. Ur ett byggnadsvårdsperspektiv vill man kanske ha spån eller falsad plåt.

Kubbhusens funktion
Kubbhustekniken kan användas till alla typer av byggnader. Det finns exempel på moderna företag som byggt kubbhuskontor för att tydligt visa sitt hållbarhetsperspektiv, och det finns även allt från bostadshus och bodar till hundkojor och vindskydd.

– I USA och Kanada använder de ofta så kallad MIM-teknik (Murbruk, Isolering, Murbruk, reds anm.) när de bygger bostadshus med kubb och cementbruk. De lägger då två strängar av bruk vid vedklabbarnas ändar, vid väggens in- och utsida, och i mitten isolerar de mellan klabbarna med exempelvis sågspån. Vedklabbarna är vanligen runt 45 centimeter långa, säger Olle Hagman.

Bostadshus i Sverige har traditionellt byggts med cirka 17-20 centimeter långa vedklabbar i en stomme av restimmer. Men ska vi uppfylla svenska energinormen idag krävs ungefär 60 centimeter långa klabbar. 

– En kubbvägg är jämförbar med en timmervägg, både ur energisynpunkt och sett till aspekter så som värmelagringsförmåga, men den kan enkelt göras tjockare. Många av de gamla kubbhusen är faktiskt byggda av timmerhus som man sågat upp. Veden har på så sätt fått torka i många år innan den använts, säger Olle Hagman.

Ett kubbhus med 20 centimeter lång ved fungerar utmärkt som fritidshus och är som sagt jämförbart med ett timmerhus både vad gäller tyngd och isolering.

Ska du bygga en bastu är kubbhustekniken idealisk.

– Värmelagringsförmågan är utmärkt, du får en jämn och balanserad värme som håller länge, och en skön, varm vägg att luta dig mot. Och helputsad lera på väggarna närmast aggregatet är godkänt som brandskyddande skikt sedan ett par år tillbaka, säger Olle Hagman.

hundkoja av ved

Hundkoja. Foto: Leif Åsberg

Han råder dock nybörjaren att börja smått och testa på tekniken först för att på så sätt få till en bra lerbruksblandning och få en känsla för hur det går till.

3 förslag på vad du kan bygga:

1. Hundkoja
2. Vindskydd
3. Mindre bod 

– Min kubbhusbod är 6 kvadratmeter. Jag blandade det mesta av bruket för hand och provade många olika typer av bruk. I lerbruket provade jag med torkat gräsklipp istället för halm, vilket fungerade utmärkt. Det krävdes cirka 2-3 kubikmeter ved, och cirka 100 hinkar med bruk, säger Olle Hagman.

Bygg gärna en liten modell av huset först för att prova på tekniken och se hur det du tänkt bygga ser ut. Var inte rädd för att ta ut svängarna.

– Det jag ser som den allra största potentialen med kubbhusen är att man kan leka så väldigt mycket med design, både vad gäller formen i stort och när det kommer till små detaljer. Våga vara kreativ, tipsar Olle Hagman.

Boktips

Väggar av ved
 

Väggar av ved av Olle Hagman

Länkar
Olles hemsida om vedhus