Bygga nytt hus, Stenhus

Stenhus - fördelar och nackdelar

Nybyggt stenhus utanför Lomma i Skåne.

Nybyggt stenhus utanför Lomma i Skåne. Foto: Marlén Eskilsson

Stenhus kan definieras som ett hus där ytterväggarna och de huvudsakliga vertikalt bärande konstruktionerna är murade eller gjutna i material som inte är organiska.

Här går vi igenom vad stenhus är, dess för- och nackdelar och vad du ska tänka på om du funderar på att bygga ett stenhus.

I Sverige har det traditionellt byggts flest stenhus i Skåne och på Gotland. En anledning var att det förr var stor brist på trä i de regionerna.

– Sedan har det till viss del varit mode, säger byggnadsingenjör Charlotte Andersson.

Charlotte Andersson

Charlotte Andersson

Man ville bygga ståtligt och slott är byggda i sten. Sten är dyrare och har man råd att bygga i sten visar man sitt välstånd.

Man har också tagit inspiration utomlands, i sydligare Europa där man har ett varmare klimat. Där är stenhusen vanligare pga sina termiska egenskaper – de är värmetröga, varma på natten samtidigt som de kan bjuda på svalka på dagen.

– Hade man råd förr så byggde man stenhus, för de höll längre. De brinner inte lika lätt och det var viktigt förr när man ofta värmde huset med en eldstad, säger Charlotte.

Förr byggde man stenhus av gråsten, sandsten, bränd eller obränd lera. Sprickorna fylldes ibland med puts. 

Material i stenhus
Idag är stenhus ett samlingsbegrepp för när man bygger med tunga, icke organiska material, såsom lättbetong, lättklinker, tegel av olika slag samt murad eller gjuten betong.

murar stenhus

Ett stenhus växer fram på Öland. Foto: Marlén Eskilsson

Den vanligaste stenhusväggen består av lättbetongblock med en kärna av isolering.

– Då har du lättbetong, en kärna av skumplast i mitten och en ytterdel av lättbetong, berättar Charlotte.

När väggen murats upp av blocken putsas väggen på in- och utsida.

Tidigare har det varit problem med att isoleringen släppte från betongen i de här lättbetongblocken, men det har de svenska tillverkarna kommit tillrätta med. Charlotte är dock osäker på hur det ser ut på den utländska marknaden. Där bör man vara försiktig.

Stenhus kan också byggas av prefabricerade väggelement i betong eller lättbetong.

Ett av de mer obeprövade sätten att bygga stenhus är att använda frigolitblock som fylls med betong, en byggmetod som exempelvis används av Påls Ross och Emrahus.

U-värde i en stenhusvägg
Hur energieffektiva stenhusen är idag kan diskuteras. Svenska energihushållningsregler premierar trähusens isoleringsförmåga jämfört med stenhusens förmåga att lagra värme över tid. Man räknar hur mycket energi en vägg läcker ut. En trävägg med isolering lagrar ingen energi av det som läcker, medan en stenhusvägg lagrar värme och återför den till huset.

– Boverket borde ändra sin beräkningsmall för energivärden för att ge en rättvisande bild av hur energieffektivt ett stenhus är, säger Charlotte.

Det går att isolera en stenhusvägg lika mycket som en trähusvägg, men väggen blir då tjockare och kan upplevas klumpig.

Fördelar med stenhus
De olika materialen till stenhus delar trots allt vissa fysikaliska egenskaper. De har en större förmåga att lagra värme än trähus har och de kan transportera fukt utan att själva bli skadade.

Stenhus innebär mindre risk för fuktskador än trähus eftersom de tar och ger fukt – de ”andas”.  Stenhus har också bättre ljuddämpningsförmåga, brinner inte lika lätt och de håller oftast längre än ett trähus.

Ett stenhus innebär också oftast mindre underhåll än ett trähus. Undantaget är om du väljer att lägga puts på cellplast på ytterväggarna. Den putsen är inte lika hållbar, man får mer påväxt på den och det blir lättare sprickor. Det låga underhållet gäller alltså bara om du har putsat direkt på ett stenmaterial.

Nackdelar med stenhus
Att bygga stenhus är fortfarande oftast dyrare än att bygga trähus. Klicka här för att läsa mer om vad det kostar att bygga.

Ett stenhus är tyngre än ett trähus och därför blir grundläggningen också dyrare i och med att grunden behöver stärkas upp. Det är längre byggtid på ett stenhus och därför blir mantimmarna blir fler. Även byggmaterialet är något dyrare. 

Har man mellanbjälklag i betong i sitt stenhus kan det bli problem att köra trådlöst inomhus. Kanske fungerar inte mobilen eller det trådlösa nätverket.

– Därför är det bra att förbereda ett stenhus för trådbundet ifall det skulle bli problem, säger Charlotte.

En annan nackdel är att byggfukten tar lång tid att torka ut i ett stenhus, upp emot ett år kan det ta. Därför ska du tänka på att inte möblera utmed väggarna det första året. Det är viktigt att det är luftigt och fritt för fukten att ta sig ut via ventilationen.

Slutligen har vissa leverantörer haft problem med att det knäpper i väggarna och man har inte kunnat utesluta att det är andra orsaker än väggkonstruktionen. Hör med din leverantör ifall materialet du tänker bygga med har medfört problem vid tidigare småhusbyggen. 

Underhåll
Ett stenhus av tegel är underhållsfritt, såvida det är byggt av ett tegel som är godkänt för våra nordiska förhållanden. Ett putsat stenhus där man putsat direkt på stenmaterialet är mer underhållsfritt än om man lagt cellplast utanpå stenhusväggen och putsat på det.

Läs mer
Leca eller lättbetong?  (forumdiskussion)
Jämförelse trähus och stenhus