"Företaget borde ha grävt tills de stötte på berg"

Ett avloppsrör i en trädgård.

Ett avloppsrör i en trädgård. Foto: Byggahus.se

Avloppet fick bakfall efter ett par år, men när husägaren reklamerade det tyckte entreprenören att de gjort allt de kunnat. Allmänna Reklamationsnämnden håller inte med.

En husägare som fått sitt yttre avlopp åtgärdat 2007 upptäckte 2016 att det uppstått stopp i det på grund av bakfall. Husägaren försökte reklamera felet, men företaget gjorde ingen ansats att svara på reklamationen och ärendet togs därför till Allmänna Reklamationsnämnden.

När företaget ges en chans att svara på anmälan anser de att de gjort allt de kunnat för att husägarens avlopp ska bli så bra som möjligt.

- När man ska byta ett avloppsrör måste man schakta ur några centimeter djupare och lägga stenmaterial som inte sätter sig. Under där finns orörd mark och att den med tiden sätter sig är något man aldrig kan undvika eller ansvara för. För att vara helt säker på att marken under ett lägsta schaktdjup inte sätter sig måste man gräva till man stöter på berg. Marken på den aktuella platsen är gammal sjöbotten (lera) som sjunker konstant. Företaget är inte ansvarigt för att marken under installationen har satt sig.

Men Allmänna Reklamationsnämnden håller inte med. De anser istället att entreprenören borde ha grävt tills de stötte på berg för att försäkra sig om att avloppet håller över tid.

- Det är ostridigt att marken under det aktuella avloppsröret har satt sig. Av J. Magnussons Schakts yttrande framgår att området består av gammal sjöbotten (lera) som sjunker konstant. Nämnden finner därför att den dränering som företaget utförde 2007 inte var fackmässigt utförd eftersom det då borde ha grävt djupare ner genom lera till det stötte på berg. Företaget är därför ansvarigt för det felet och ska rekommenderas att avhjälpa det kostnadsfritt för NN.

Husägaren uppskattar kostnaden för åtgärden till 37 000 kronor.