Byggahus.se

Felaktigt byggd VA anläggning - hur hantera juridiskt?

 1. G
  Medlem · 80 inlägg

  Gunnar_80

  Medlem
  Har köpt tomt i ett område där ett antal tomter styckas av från en stamfastighet. Tomterna är öronmärkta för ett specifikt husföretag. Husföretagets säljare har i sin tur ett eget bolag som köpt några tomter av stamfastighetens ägare där vår tomt ingår. Vi har tomtkontrakt med husföretagets säljares eget företag (dvs. ej stamfastighetens ägare).

  Tomten håller för närvarande på att styckas av hos lantmäteriet där beslut om förättning pågår och beräknas vara klart i dagarna. Bygglov beräknas beviljat inom kort.

  I tomtkontraktet framgår att kostnader för Vatten och avlopp till tomtgräns tillkommer och skall vara betalda på tillträdesdagen. Kostnaderna uppgår till 200 000kr. I nuläget har vi endast betalat deposition på tomten (10%).

  Det är säljaren av stamfastigheten (privatperson) som själv byggt VA-anläggningen dvs. själv grävt ner markavlopp och vattenledningar, grävt ned tankar och infiltrationsbädd etc. Denna privatperson har dock tagit hjälp i vissa delar av en entreprenör för grävning och fyllning av rörschakt.

  När vi tidigare i veckan besökte vår tomt noterade vi följande:
  1. Schakt för rör där markavlopp och vatten gick var på vissa ställen endast 1,5-1,8m under mark, bl.a. under en väg. Frostfritt beräknas till 2,5 - 2,7m i området enligt markentrerpenör vi kontaktat i efterhand.
  2. Det saknades sandbädd under och runt rören. Schakten var fyllda med vanlig moränjord där det fanns stenar.
  3. Vi fick information att markavloppsledning gått jämte vår tomtgräns och ev. över samt in på tomten vid ett ställe (grävaren kom ej ihåg exakt).

  Vi stämde träff på tomten med hussäljarna. Den markentreprenör som grävt schakten deltog vid mötet. Vi fick då informationen av entreprenören att anläggningen ej är fackamannamässigt gjord och att risk för frysning av vattenledningar föreligger. Brott/påfrestningar från stenar som trycker på avloppsledningar går ej att utesluta som en riskfaktor. Entreprenören hade försökt påtala bristerna (punkt 1-2 ovan) till stamfastighetsägaren men denna ville inte lyssna.

  Hur bör vi gå vidare för att få till en korrekt utförd avloppsanläggning?
  Har vi något att stöttas oss mot rent juridskt?
  Kan vi kräva något av den säljare vi köpt tomten av innan vi betalar 200 000kr för avloppet?
  Bör vi nöja oss med enklare budgetlösningar?
  (säljarna talade om att ev gräva fram de rörstråk som låg grundast och isolera).
   
 2. Hemmakatten
  Medlem · 11 627 inlägg
  Betala inget alls. . Kommunen kräver att tiIlstånd för avloppsanläggning finns innan bygglov beviljas. I de 200' ska ju även vatten ingå, blir det en egen borrad brunn?

  Prata först med kommunen och kanske i ett senare skede en entreprenadjurist.
   
 3. G
  Medlem · 80 inlägg

  Gunnar_80

  Medlem
  Ja. Blir egen borrad brunn.
  Brunnen är färdig och ett pumphus med hydrofor kommer byggas.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.