Husägarens nyinstallerade avlopp började läcka

Avloppet anlades hos en husägare i Vetlanda.

Avloppet anlades hos en husägare i Vetlanda. Foto: Google Maps

Trots att avloppsbädden läckte ut i marken ville inte företaget ta på sig ansvaret för att åtgärda felet.

En husägare i Vetlanda, Jönköping, har hamnat i en jobbig situation efter en misslyckad avloppsinstallation. Husägaren hotas med 50 000 kronor i vite från kommunen, samtidigt som företaget som genomfört arbetet med avloppsanläggningen menar på att det inte är deras ansvar att avloppsbädden läcker.

- I marken där NN ville ha avloppet fanns en vägtrumma med byns regnvatten. NN informerade inte företaget om det innan avloppet gjordes. På grund av vägtrumman är marken mycket blöt. Avloppet är i övrigt helt korrekt och vore det inte för regnvatten/trumman som ligger i marken hade anläggningen fungerat, skriver Näsby Gräv & Mark AB.

Husägaren säger å andra sidan att företaget visst varit informerade om vägtrumman. Den syns tydligt på platsen. Vidare säger hon att företaget själva installerat en trumma samt att de grävt för djupt och inte följt kommunens instruktioner.

Tvisten har gått till Allmänna Reklamationsnämnden. De slår fast att det är företagets ansvar att undersöka om det finns förutsättningar för att utföra ett fackmässigt arbete. Om förutsättningar saknas ska de inte ta jobbet utan istället avråda. Har man då ändå valt att utföra arbetet får man också ansvar för resultatet - som i detta fallet inte lever upp till förväntan.

- Av utredningen i ärendet framgår det att finns en vägtrumma som orsakat att placeringen av avloppet inte genomförts fackmässigt. När arbetet skulle påbörjas och Näsby Gräv & Mark AB insåg att förutsättningarna för att utföra ett fackmässigt arbete inte var uppfyllt, har det enligt nämnden ålegat företaget att informera NN om detta, samråda med henne om det fortsatta arbetet och avråda henne från att låta utföra arbetet om inte grunden åtgärdades. Eftersom bolaget inte har bevisat att bolaget gjort detta är tjänsten bristfällig och ska anses som felaktig enligt konsumenttjänstlagen, skriver nämnden.

Företaget rekommenderas därför åtgärda problemet så att bädden blir fackmässigt, samt stå för de eventuella kostnader som tillkommer såsom exempelvis en eventuell pumpbrunn.