Villkoren för elinstallationer ska tydliggöras för hushållen

En elektriker.

En elektriker. Foto: Creative Commons.

Elsäkerhetsverket inleder informationsinsats för att komma tillrätta med privatpersoner som gör olagliga elinstallationer.

I ett regleringsbrev 2018 fick Elsäkerhetsverket i uppdrag att påbörja en informationsinsats som ska minska antalet olagliga elinstallationer utförda av privatpersoner. Arbetet bygger vidare på en undersökning som visade att det finns olagliga installationer i cirka 30 procent av hushållen.

Informationsinsatsen handlar bland annat om att förtydliga skyltningen på varor i butik som kräver elinstallatör, att man ska utbilda butikspersonal och att det ska tas fram kampanjer riktade mot privatpersoner som tydliggör reglerna.

- Målet är att öka privatpersoners kunskap om villkor för elinstallationer och därigenom minska det olagliga elinstallationsarbetet. Detta ska i förlängningen leda till ökad elsäkerhet i bostäder, skriver Elsäkerhetsverket.