Ny tjänst ska minska elolyckor

I tjänsten kan man snabbt kolla upp vad som gäller för en specifik produkt.

I tjänsten kan man snabbt kolla upp vad som gäller för en specifik produkt. Foto: Elsäkerhetsverket

Koppla säkert ska hjälpa konsumenter och återförsäljare att förstå vad man får göra själv och när man behöver ta hjälp av fackman.

Elsäkerhetsverket har, tillsammans med ett flertal stora återförsäljare, tagit fram en informationstjänst där konsumenter ska kunna få tydlig information om elprodukter, lagar och regler samt ha möjlighet att hitta elinstallatörer i sitt närområde. Tjänsten heter Koppla Säkert.

Tanken är att den ska minska antalet elolyckor genom att både konsumenter och de som säljer elinstallationsmaterial lätt ser vad man får och inte får göra.

- Alldeles för många skadas av felaktiga elinstallationer. Med Koppla säkert blir det lättare att göra rätt, och förhoppningsvis kan många olyckor undvikas, säger energiminister Anders Ygeman.

Elsäkerhetsverket skriver att det idag inte finns någon reglering kring vem som får sälja elmaterial. Det gör att många som säljer inte har erforderlig kunskap och därmed får svårt att vägleda och informera konsumenterna. I tjänsten ska det vara enkelt att fylla på kunskapsluckor. Användaren fyller i produkt och väljer användningsområde, därefter får den upp mer information. De kan även söka efter elinstallatörer i sitt närområde.

- Vi får många frågor om vem som får göra olika installationer. Med den här väldigt konkreta informationen tror vi att kunskapen ökar och antalet felaktiga och olagliga installationer minskar, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.