Vill att sotare själva ska få bestämma taksäkerhet

En skorsten.

En skorsten. Foto: Vår medlem Fjordlund

Räddningstjänsten i Östra Blekinge skriver brev till MSB och påtalar att lagen borde skrivas om.

Alla sotare borde själva få ställa krav på taksäkerheten, menar Räddningstjänsten i Östra Blekinge. Efter en dom i Kammarätten ligger en stor del av det ansvaret hos kommunen, men Räddningstjänsten har skrivit ett brev till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap där man påtalar att detta är ett ineffektivt systemet.

Idag fungerar det så att om sotaren inte är anställd direkt av kommunen och anser att taksäkerheten är undermålig måste denna i många fall först kontakta kommunen, som i sin tur ska skicka ut en byggnadsinspektör och slutligen ska denna skriva ett åläggande. Något som Räddningstjänsten anser är ineffektivt och kan leda till farliga situationer. Varje år skadar sig 25-30 sotare när de ramlar ner från tak.

För att ändra på detta måste Lagen om skydd mot olyckor skrivas om så att den kan användas för att ställa krav. Det är detta man hoppas uppnå med brevet.