Byggahus.se

Vill att sotare själva ska få bestämma taksäkerhet

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida · 2 417 inlägg

  Redaktionen

  På konsumentens sida
 2. M
  Medlem · Västmanland · 435 inlägg

  mattoys

  Medlem
  Det kan ju inte vara så svårt för staten att ta fram krav på vad som skall finnas på taket som täcker 90% av alla fall.
  Tänker mig någon enstaka A4 sidor, med bilder så det är lätt för husägare att förstå vad man behöver ha.

  Sedan så är det ju fritt fram för sotaren att att föreslå lösningar till husägaren, om jag som husägare tycker det är rimligt så sätter jag dit det.
   
  • Laddar…
 3. F
  Byggveteran · Höllviken/Malmö, Skåne · 4 096 inlägg

  falkn

  Byggveteran
  Det finns ju rekommendationer och krav från BBR. Enklast är ju att bara följa dessa slaviskt för alla.
   
 4. Lostmoose
  Husägare · Örebro · 974 inlägg

  Lostmoose

  Husägare
  De sotare jag varit i kontakt med har alla varit av kalibern "aldrig i helvete att jag sätter min fot på ett tak jag inte anser vara säkert!"
  Man har väl ganska långt gående rättigheter när det gäller att skydda sig själv och andra under utövande av arbetsuppgifter.
  Jag är ganska övertygad om att detta egentligen handlar om att tillskanska sig ytterligare en arbetsuppgift att kunna ta betalt för.
   
 5. Huddingebo
  Medlem · Stockholm · 1 751 inlägg

  Huddingebo

  Medlem
  Hål i huvet på de som kom på den här idiotiska iden.
  Samma regler i hela landet ska det givetvis vara. Det ska inte vara upp till någon lokal förmåga att avgöra.
   
 6. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 356 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Nej, vi vill inte ha fler privata företagare som leker myndighet på vår bekostnad. Kan ett tak inte beträdas säkert vid sotning eller brandskyddskontroll så ska det inte beträdas. Där stannar det för sotarens del.
   
 7. B
  Medlem · 74 inlägg

  Blackfield

  Medlem
  Hela den här historien är lite klyddig, men bakgrunden är som följer. Vid den lagstadgade brandskyddskontrollen kontrolleras om det har skett någon förändring i anläggningen som kan utgöra en brandrisk (sprickor och dåliga fogar wtc) samt att tillträdesvägar uppfyller dagens krav i bbr med avseende på taksakerhet. Brandskyddskontroll och sotning regleras av lagen om skydd mot olyckor (lso). De sistnämnda gäller även retroaktivt. Brandskyddskontrollen fungerar lite som bilbesiktningen på det sätt att man får ettor och tvåor knutna till anmärkningen, men på grund av alla fallolyckor har man börjat utfärda förelägganden direkt om det saknas fastmonterat glidskydd eller fastmonterad takstege vid tillfället för brandskyddskontroll. En fastighetsägare som hade fått föreläggande överklagade detta då han menade att man vid en brandskyddskontroll som regleras av lso inte kan göra anmärkningar med stöd i plan och bygglagen och bbr som i t. ex. en nyinstallationsbesiktning . Han fick alltså rätt vilket alltså har lett till att det numera är byggnadsnämnden som måste handlägga alla dessa ärenden och utfärda föreläggandet istället. Han som överklagade måste alltså fortfarande ordna taksäkerheten och effekten av att ha dålig taksäkerhet är alltså densamma med skillnaden att det måste harvas genom en kommunal nämnd med långa handläggningstider. Som jag har förstått det får man i regel eldningsförbud under tiden istället eftersom kontrollen inte kunde utföras.
   
 8. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 356 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Det låter utmärkt! Privata företag ska naturligtvis inte utöva tillsyn i dessa frågor, det hör till byggnadsnämnden demokratiska mandat. Att det går långsamt med handläggningen är också utmärkt. Det finns ingen anledning att effektivisera på rättssamhällets bekostnad.
   
  • Laddar…
 9. B
  Medlem · 74 inlägg

  Blackfield

  Medlem
  Det av kommunen upphandlade företaget har ju fått mandat att utöva tillsynen. Det hela är ju ett rent lagtekniskt avgörande. Om brandskyddskontrollanten ger eldningsförbud pga fogarna i en rökkanal är dåliga så är det innanför mandatet då man kan stödja sig i lso men om det rör en dålig takstege så är det alltså numera utanför mandatet då rätten har kommit fram till att lso inte är tillämplig på uppstigningsannordningar. Det blir inte på något sätt mer demokratiskt att harva det genom en kommunal nämnd då nämnden ändå helt går på vad den sakkunnnige säger, alltså brandskyddskontrollanten. Antagligen blir det också dyrare då kommuninvånare nog måste betala för att en tjänsteman på kommunen också måste bli inblandad. Effekten är alltså densamma ändå. Jag har svårt att se hur detta skulle vara bättre än hur det fungerade. Jag tror även att merparten av kommuninvånare hade föredragit det "vanliga" förfaringssättet eftersom det innebär färre parter och färre papper och allt det
   
 10. 13th Marine
  Lökodlare · Trelleborg · 8 818 inlägg

  13th Marine

  Lökodlare
  Är inte detta bara ett problem om sotaren och fastighetsägaren inte kommer överens i frågan?
  I så fall kan jag tycka det är bra om tredje part får besluta.
   
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 356 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Vad merparten av kommuninvånarna skulle föredragit kan vi bara spekulera om. Kanske ingen obligatorisk brandskyddskontroll alls om vi nu ska spekulera?

  Jag tycker det är klokt att man sätter tydliga ramar för brandskyddskontrollanternas mandat och att de måste gå igenom omaket att blanda in andra personer och demokratiska institutioner när de önskar åtgärd. Generellt är deras vinstintresse och därmed bekvämligt korrumperande incitament som måste hanteras på något sätt. Att blanda in andra personer kostar dem tid och är således en motvikt mot de korrumperande incitamenten. Man får väga effektiviteten i att en enskild person får ta snabba beslut efter eget huvud mot skadan det gör för enskilda och rättssäkerheten.
   
  • Laddar…
 12. R
  Självbyggare · Stockholm · 7 399 inlägg

  Robert-san01

  Självbyggare
  Vad har kommunen med det hela att göra? De är inte arbetsgivare åt den som skall klättra upp och är det en egenföretagare som själv klättrar upp så behöver han inte följa Arbetsmiljöverkets krav.

  Det är upp till fastighetsägaren att se till så arbetet kan utföra enligt AV's föreskrifter om han vill få något gjort på sitt hus.
   
 13. C
  Renoveringsnovis · 244 inlägg

  crappyusrname

  Renoveringsnovis
  I min kommun är brandskyddskontrollanterna anställda i den kommunala räddningstjänsten.
   
 14. R
  Självbyggare · Stockholm · 7 399 inlägg

  Robert-san01

  Självbyggare
  Och då är det AV regler som gäller. Inte BBR. BBR är rekommendationer, inga regler. AV har regler som måste följas.
   
  • Laddar…
 15. D
  Besserwisser · E · 14 690 inlägg

  Daniel 109

  Besserwisser
  BBR är definitivt ett regelverk. Men det gäller normalt inte retroaktivt. Det är dessutom inte helt tydligt.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.