Värme

Mats skrotar sitt vindkraftsprojekt

Mats Jepsen avvecklar sitt vindkraftverk.

Mats Jepsen avvecklar sitt vindkraftverk. Foto: Lars Bärtås

Mats Jepsens satsning på ett eget vindkraftverk visade sig bli en dyrköpt affär. Kraftverket har helt slutat fungera och leverantören har gjort sig okontaktbar.

Byggahus har i två tidigare artiklar berättat om villaägaren Mats Jepsen, som investerat i ett eget vindkraftverk på sin tomt i Rydebäck utanför Helsingborg. Mats ville satsa på småskalig vindkraft och beställde sommaren 2008 ett kraftverk av leverantören Liten Vindkraft. Den totala investeringen uppgick till drygt 300 000 kronor och enligt leverantörens beräkningar skulle vindkraftverket, med en märkeffekt på 12 kilowatt, kunna producera 20 000-30 000 kilowattimmar el per år.

Läs mer
Egen vindkraft försörjer huset
Mats Jepsens vindkraftverk en besvikelse

Men redan på ett tidigt stadium började tekniken krångla. Det första året levererade vindsnurran endast omkring 10 000 kilowattimmar, på grund av ett fel som gjorde att rotorbladen inte rättade sig korrekt efter vindriktningen. När Byggahus besökte Mats i fjol visade det sig att kraftverket under långa perioder helt stått stilla. Den totala produktionen efter sex år var inte mer 28 000 kilowattimmar.

– Vindkraftverket genomgick en större reparation för tre år sedan, efter en storm då rotorbladet hade trillat av. Men trots den dyra reparationen, som bekostades av mitt försäkringsbolag, lyckades de inte få kraftverket att fungera, berättar Mats.

Vindkraftverket har varit ur funktion allt sedan dess, och nu i höst har Mats lagt ut det till försäljning på Blocket.

– Det kanske finns någon tekniskt kunnig person som vill ta sig an utmaningen att frakta hem kraftverket och reparera det? I annat fall får jag montera ned det och lämna det till skroten.

Mats har försökt föra en dialog med Liten Vindkraft och begärt att få ersättning för det havererade kraftverket. Nu har dock företaget likviderats och går inte längre att nå.

– Jag kontaktade en advokat i hopp om att få hjälp med ett skadeståndsanspråk, men jag fick rådet att det inte var mödan värt. Det hela är både juridiskt och tekniskt komplicerat och jag har varken tid eller energi att försöka driva ärendet i rätten.

Svensk Vindkraftförening har engagerat sig i Mats fall och kontaktat leverantören för att få ut dokumentation om vindkraftverket.

– Om det finns tillgång till ritningar, manualer och andra tekniska fakta skulle ett oberoende serviceföretag kunna ta över ansvaret för underhåll och reparation. Men just i det här fallet har leverantören dessvärre inte velat lämna ut någon information, säger Sven Ruin på Svensk Vindkraftförening. 

Ett flertal leverantörer inom småskalig vindkraft har på senare år gått i konkurs eller bytt inriktning på grund av att marknaden går trögt. Det innebär att privatpersoner och småföretag som investerat i deras anläggningar numera har svårt att få hjälp med reparationer och underhåll.

– Under hösten har vi kontaktat ett tiotal berörda företag och föreslagit att de ska frisläppa dokumentationen kring sina produkter. De flesta företag har en förståelse för kundernas situation och i några fall har vi fått klartecken att de vill medverka i initiativet. Om utfallet blir bra så hoppas vi att flera drabbade vindkraftsägare, trots allt, kan få den hjälp de behöver, säger Sven Ruin.