Värme

Framtidens elpriser

Omställningen till förnybar energi kommer att bli kostsam initialt, men på ännu längre sikt leda till lägre priser.

Framtidens elpriser

Foto: Mat Fascione

Spotpriserna på elbörsen kommer att klättra uppåt de kommande åren - i princip kommer det att ske en fördubbling fram till och med år 2030. Detta visar en rapport från det amerikanska konsultföretaget Boston Consulting Group.

De har, å Skellefteå Krafts vägnar, undersökt hur elpriserna kommet att förändras framöver. Resultatet visar att vi kommer att gå från dagens cirka 30 öre per kilowattimme till 60 öre år 2030.

Prisförändringen uppges orsakas av att vi går över till 100 procent förnybar energi. Å andra sidan visar rapporten också att det skulle ha blivit ännu dyrare om vi behöll nuvarande system, bland annat på grund av de investeringar som skulle behöva göras i kraftverken. 

– Utvecklingen av elprisscenarierna estimeras följas åt fram till efter 2030 och därefter beräknas elpriset bli lägre i ett förnybart energisystem än i ett system där vi renoverar dagens produktion, säger Fredrik Lind, Boston Consulting Group, och fortsätter:

– När stora investeringar görs och teknikskiften genomförs leder det också till stora ekonomiska mervärden. För varje krona vi investerar i omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem, får vi tillbaka fyra.