Extrema elpriser i södra Sverige

Elpriserna varierar kraftigt med var man bor.

Elpriserna varierar kraftigt med var man bor. Foto: Jämtkraft

Skenande elpriser i Europa gör att elpriserna i södra Sverige ligger ovanligt högt.

Södra Sverige har kraftigt höjda elpriser just nu. Kapacitetsbrist gör att Sydsverige måste importera el, något som påverkar husägarna där kraftigt, främst på grund av att elpriserna ute i Europa smittar av sig på det sydligaste el-området.

- Det är jättedyrt. Det blir katastrof till vintern. Jag tyckte det var dyrt redan i somras, säger en husägare i Lund till Sveriges Radio.

I norra Sverige kostade elen (spotpriset) 65 öre per kilowattimme i mitten av september, medan samma siffra i södra Sverige var 163 öre per kilowattimme.

Man spår att elpriserna kommer att fortsätta att variera på det här viset framöver. Det beror på en rad omständigheter, såsom överföringsbegränsningar i elnätet, priserna på gas, utsläppsrätter, olja och kol samt på hur mycket det blåser i olika områden.

- Omställningen till ett elsystem baserat på 100 procent förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion, skriver Konsumenternas Energimarknadsbyrå och fortsätter:

- I framtiden bedöms främst elproduktionen skapa en ökad utmaning för elbalansen. Pristopparna kan bli högre och dalarna lägre, vi kan även komma att se noll-priser.