Byggahus.se
Hej

Det ser ut som om vi nästa vecka kan få en svensk energisparkampanj lanserad av Energimyndigheten. I väntan på den så kan vi redan nu planera och genomföra en minskning av vår elanvändning med focus på denna vinter.

Det viktiga i uppmaningen att vi bör ”snåla med elen” denna vinter, är att vi vill undvika att det blir en brist på effekt i Sverige/Europa och att elpriset, genom effektbristen, växer väldigt snabbt till höga nivåer, och att vi då, i värsta fall, kan få bortkoppling.

För att bättre förstå vad det handlar om så kan du titta på sidan ”Elpriset förklaras – Ekonomifakta”.
https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/bildspel-om-elpriset/elpriset-forklaras/

Scrollar ned så hittar ni där ”Utbudskurvan för el”. En kurva som visar hur elpriser succesivt stiger allteftersom efterfrågan ökar och dyrare produktion kopplas i i elproduktionen.

Punkten där utbud och efterfrågan möts (skärningen mellan röd och blå kurva i utbudskurvan) bestämmer elpriset på elmarknaden den tidpunkten. I figuren möts kurvorna vid stapeln för gasturbiner, som har ett relativt högt elpris.

Om vi genom gemensamt (i Sverige/Europa) hjälps åt att minska effektbehovet vid en given tidpunkt så att utbudskurvans skärningspunkt t.ex. flyttas till vänster, från stapeln för gasturbiner och till stapeln för kolkraft, då minskas det aktuella elpriset, på elmarknaden (Nord Pool) ett ”trappsteg” nedåt vid den tidpunkten.

Den minskade kostnaden för elanvändaren består då av två faktorer som adderas. En mindre elanvändning (d.v.s. färre kWh att betala för) och lägre elpris (varje kWh kostar mindre).

I en rapport ” LOWERING PRICES IN A HURRY – Energiforsk” så har man försökt att beräkna och visa betydelsen av även relativt små minskningar i elanvändningen (i Sverige/Europa) kan bedömas att mimiska elpriset och minska risken för bortkoppling. https://energiforsk.se/media/31587/lowering-prices-in-a-hurry.pdf

En artikel från ”tidningen Energi” med namnet ”Så kan elpriserna i vinter halveras i södra Sverige” lyfter man fram resultat från Energiforsks rapport;
https://www.energi.se/artiklar/2022...elpriserna-i-vinter-halveras-i-sodra-sverige/

Under rubriken ”Fyra viktiga slutsatser om elpriser” där, kan vi läsa;

”Studien "Lowering prices in a hurry" har genomfört analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige. Några av de viktigaste resultaten är:

1. Minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.

2. För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.

3. 10 procent minskad efterfrågan i hela Europa skulle kunna minska elpriserna för konsumenter i elområde 3 och 4 med cirka 1,70 kronor per kWh.

4. 5 procent minskad efterfrågan enbart i elområde 3 och 4 skulle minska priserna där med cirka 40 öre per kWh, även om Europas elanvändning inte minskar.

Bakom studien står Profu, Ea Energy Analyses, Energiforsk och Energy Modelling Lab inom ramen för NEPP.”


Studien visar att om vi alla tillsammans satsar på att minska vårt effektuttag, speciellt när elbehovet är stort (det är kallt i vinter) då pressar vi ned elpriset för området (Sverige/Europa).

Siffrorna i studien är ett exempel på hur resultatet kan bli vid de olika antaganden som gjorts. Exakta siffror vet vi inte förrän efteråt. Det vi däremot vet att en minskning innebär en ”dubbel press nedåt” av elpriset.

Detta eftersom både mängden elenergi, (antalet kWh) som vi skall betala för, och priset för denna elenergi (varje kWh) på elmarknaden (Nord Pool) minskar.

Att vi på detta sätt hjälps åt att minska elbehovet i Sverige/Europa är det ”snabbaste och enklaste” sättet, att vi alla hjälps åt att pressa ned vinterns oroväckande elkostnader.
 
 • Gilla
osiris och 9 till
 • Laddar…
Grundproblemet är exporten inte vår förbrukning. Löses enklast genom att klippa kablarna ut ur landet.

Att göra besparingar och effektiviseringar i Sverige leder bara till att tyskarna slipper själva då mer el kan gå på export.

Sydeuropeer är inte beroende av el på samma sätt för uppvärmning och den politiska viljan för att ha billig el är låg. Men de köper gärna vår billiga el eftersom vi är så beroende av el och har byggt upp en reserv.

Är ju vansinne dela marknad med länder som inte bryr sig.
 
 • Gilla
Putt och 17 till
 • Laddar…
Visst är det vansinne men nu har inkompetenta politiker satt oss rejält i skiten så vi får försöka spara så gott vi kan efter förutsättningar och förmåga.

Edit: Att dela med sig är bra när möjlighet finns men då förutsättningarna är väldigt olika så måste prismodellen anpassas efter de olika förutsättningarna.
 
 • Gilla
da98jpn och 3 till
 • Laddar…
F
J Jaggatagga skrev:
Grundproblemet är exporten inte vår förbrukning. Löses enklast genom att klippa kablarna ut ur landet.

Att göra besparingar och effektiviseringar i Sverige leder bara till att tyskarna slipper själva då mer el kan gå på export.

Sydeuropeer är inte beroende av el på samma sätt för uppvärmning och den politiska viljan för att ha billig el är låg. Men de köper gärna vår billiga el eftersom vi är så beroende av el och har byggt upp en reserv.

Är ju vansinne dela marknad med länder som inte bryr sig.
Tyskarna sparar rätt hårt faktiskt.
 
 • Gilla
kashieda och 10 till
 • Laddar…
Fairlane
J Jaggatagga skrev:
Grundproblemet är exporten inte vår förbrukning. Löses enklast genom att klippa kablarna ut ur landet.

Att göra besparingar och effektiviseringar i Sverige leder bara till att tyskarna slipper själva då mer el kan gå på export.

Sydeuropeer är inte beroende av el på samma sätt för uppvärmning och den politiska viljan för att ha billig el är låg. Men de köper gärna vår billiga el eftersom vi är så beroende av el och har byggt upp en reserv.

Är ju vansinne dela marknad med länder som inte bryr sig.
Ska man vara krass så har man nog försökt spara betydligt mer i många andra Europeiska länder. Man släcker belysning, man sätter maxtemperatur vintertid och begränsar användningen av AC sommartid.

Klipper man kablarna till Europa så får vi lägre priser i Sverige, men det kommer med bieffekter. Först och främst bryter vi då mot avtal vi har och EU-regler. Det kan man lösa genom att lämna EU (vilket tar sin tid, se Brexit) och innebär ökade kostnader för andra varor då det blir tullar etc.
Sen innebär det att det blir ännu svårare i Tyskland och andra delar av Europa, vilket kan leda till att de öppnar upp för att köpa mer gas från Ryssland med allt vad det innebär.

Situationen är inte bra, faktiskt till och med rätt usel, men enkla lösningar som att klippa kablar till Europa ger bieffekter som man kanske inte önskar.
 
 • Gilla
 • Ledsen
Karlsson7 och 24 till
 • Laddar…
J Jaggatagga skrev:
Grundproblemet är exporten inte vår förbrukning. Löses enklast genom att klippa kablarna ut ur landet.

Att göra besparingar och effektiviseringar i Sverige leder bara till att tyskarna slipper själva då mer el kan gå på export.

Sydeuropeer är inte beroende av el på samma sätt för uppvärmning och den politiska viljan för att ha billig el är låg. Men de köper gärna vår billiga el eftersom vi är så beroende av el och har byggt upp en reserv.

Är ju vansinne dela marknad med länder som inte bryr sig.
Det blir ju fel om medborgarna i ett land som importerar mycket el får skattesänkningar eller någon form av bidrag av deras regering. Det leder ju inte till minskad förbrukning så det exporterande landets medborgare tjänar ju inget på det snarare tvärtom.
 
 • Gilla
henrikrei och 1 till
 • Laddar…
F fsn skrev:
Tyskarna sparar rätt hårt faktiskt.
Spelar ingen roll då de har råd köpa el till mycket högre priser än vi då deras konsumtion är lägre. De prisar ut oss.

https://sv.frwiki.wiki/wiki/Liste_des_pays_par_température_moyenne

Tyskland 8.5 grader medeltemp över året.
Sverige 2.1 grader.

Så om man ska värma till 19 grader så behöver vi överslagsvis (19-2.1)/(19-8.5) = 61% mer energi. I praktiken är skillnaden nog större då de har fler dagar då spillvärme räcker för uppvärmning.

Sverige hushållsel: 13,085 kWh medel på ett år.
Tyskland: 6,306 kWh medel.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_electricity_consumption

Vi har helt enkelt inte råd betala vad de klarar av att betala.
 
 • Gilla
ylven och 6 till
 • Laddar…
Fairlane Fairlane skrev:
Situationen är inte bra, faktiskt till och med rätt usel, men enkla lösningar som att klippa kablar till Europa ger bieffekter som man kanske inte önskar.
Man får ju väga bieffekterna mot att stora delar av industrin kan konka.

Man behöver ju inte klippa kablarna bokstavligen. Det räcker ju med att köra separata aktioner för inhemsk el och export-el och sedan ge producenterna betalt tex. till 80% inhemska priser, 20% exportpriser om 20% går på export.

Att vi ska förstöra fina forsar och åar för att sälja el till Tyskland är ju helt absurt. Riv vattenkraftverken i så fall. När exportkablarna byggts ut så att vi alltid har deras pris spelar ju vår produktion ingen roll längre i alla fall.

Då tittar jag hellre på lax som leker i levande forsar.
 
Redigerat:
 • Gilla
Lajmen och 1 till
 • Laddar…
Ifall staten fortsätter att betala bidrag till elbilsköpare har jag väldigt svårt att ta en statlig elsparskampanj på allvar.
 
 • Gilla
MagicFingers och 7 till
 • Laddar…
L lbgu skrev:
Ifall staten fortsätter att betala bidrag till elbilsköpare har jag väldigt svårt att ta en statlig elsparskampanj på allvar.
På sätt och vis är det ju tur att elexport-krisen kommer nu. Annars hade det förmodligen mynnat ut i en riktig elkris när för många köpt elbil mot vad elnätet klarar av att leverera. Redan för något år sedan läste jag att fabriksetableringar stoppas pga. effektbrist, men elbilarna kommer som små droppar tills det bara rinner över.

Problem med för stor export går ju att lösa på kort sikt men effektbrist kan ju ta årtionden att åtgärda.
 
 • Gilla
jonas.o och 1 till
 • Laddar…
T TommyC skrev:
Visst är det vansinne men nu har inkompetenta politiker satt oss rejält i skiten så vi får försöka spara så gott vi kan efter förutsättningar och förmåga.

Edit: Att dela med sig är bra när möjlighet finns men då förutsättningarna är väldigt olika så måste prismodellen anpassas efter de olika förutsättningarna.
Ja givetvis bör man fortfarande spara in på förbrukningen, av rena privatekonomiska skäl och av miljöskäl.

Och att rädda grannländernas nät från att kollapsa kan man ju också göra då och då. Men det är ingen jag är intresserad av att betala dyrt för och i grund och botten är det ju knappast värt det att förstöra fina forsar för att förse tyskarna med el.
 
 • Gilla
Cancerman_777
 • Laddar…
C
M Martin Lundmark skrev:
För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.
Det är den här typen av slutsatser som gör att jag känner mig skeptisk till dessa analyser.
Det är ju rätt uppenbart när man tittar på priskurvan att den inte är linjär på detta sätt.
 
 • Gilla
Dilato
 • Laddar…
J Jaggatagga skrev:
Ja givetvis ska vi fortfarande spara in på förbrukningen, av rena privatekonomiska skäl och av miljöskäl.

Och att rädda grannländernas nät från att kollapsa kan man ju också göra. Men det är ingen jag är intresserad av att betala dyrt för.
J Jaggatagga skrev:
Ja givetvis ska vi fortfarande spara in på förbrukningen, av rena privatekonomiska skäl och av miljöskäl.

Och att rädda grannländernas nät från att kollapsa kan man ju också göra. Men det är ingen jag är intresserad av att betala dyrt för.
Vilka kablar ska vi ta bort då? Vi är sammankopplade med Norge, Danmark, Finland, Baltikum, Polen och Tyskland.

Och om vi börjar begränsa export av el kanske de länderna börjar fundera på att begränsa export av andra varor till oss..

Jag tycker alla som förordar att vi ska hindra export av el ska försöka komma ur en matvarubutik med enbart saker som har ursprung Sverige och är tillverkat i Sverige, i sin varukorg...
 
 • Gilla
Quartto och 21 till
 • Laddar…
F
J Jaggatagga skrev:
Spelar ingen roll då de har råd köpa el till mycket högre priser än vi då deras konsumtion är lägre. De prisar ut oss.

[länk]

Tyskland 8.5 grader medeltemp över året.
Sverige 2.1 grader.

Så om man ska värma till 19 grader så behöver vi överslagsvis (19-2.1)/(19-8.5) = 61% mer energi. I praktiken är skillnaden nog större då de har fler dagar då spillvärme räcker för uppvärmning.

Sverige hushållsel: 13,085 kWh medel på ett år.
Tyskland: 6,306 kWh medel.

[länk]

Vi har helt enkelt inte råd betala vad de klarar av att betala.
Jo, löneläget är högre och tyskarna har nog råd att köpa mer el. Oavsett vilket så är sen generella stressnivån över energikrisen betydligt högre i Tyskland än i Sverige och det är likväl ett faktum att det hittills är ett högre tonläge i media och debatt i Tyskland om att spara. Även signalpolitiken ha gått betydligt längre med nerstängda badhus, släckt gatubelysning mm. Men visst, slår det inte igenom till hushållen så får dom väl ransonera.

Intressant beräkning, man kan visa vad man vill med statistik. Skall du räkna på medeltemperatur så börja med att räkna på medeltemperatur för de elområde det berör, alltså inte SE1 och SE2, vidare så kanske man skall titta på medeltemperatur oktober-mars istället och även ta hänsyn till att svenska hus rimligtvis är lite bättre isolerade än tyska just för att det är kallare.
 
 • Gilla
Perha och 3 till
 • Laddar…
F
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Vilka kablar ska vi ta bort då? Vi är sammankopplade med Norge, Danmark, Finland, Baltikum, Polen och Tyskland.

Och om vi börjar begränsa export av el kanske de länderna börjar fundera på att begränsa export av andra varor till oss..

Jag tycker alla som förordar att vi ska hindra export av el ska försöka komma ur en matvarubutik med enbart saker som har ursprung Sverige och är tillverkat i Sverige, i sin varukorg...
Nej, precis. Det är inte kablarna det är fel på, det är en naiv prismodell som är ett av problemen. Allt tjat om att hugga kablarna är bara meningslöst brus från personer med skygglappar som inte förstår komplexiteten och konsekvenserna. Utan kablarna så hade vi nog fö haft en ”black out” i Januari förra året.

sen kan man ju faktiskt tycka att beroende på åt vilket håll flödet i dessa kablar går så skall det komma exporterande land tillgodo på ett tydligare sätt.
 
Redigerat:
 • Gilla
SågspånPappspikEternit och 4 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.