Juridik, Vatten & avlopp, Värme

Frågor och svar om vatten och avlopp

Frågor och svar om vatten och avlopp

Foto: Petra Hall

FRÅGA (2008-03-17):
Vi har ett sommarhus på Orust där det också finns ett större gästhus som är på 50 kvm. I gästhuset har vi bara sängplatser och inget annat. Nu ska vi installera ett kök och bygga ut för att få toa dusch etc. De som hjälper oss att bygga ut sa att vi kan få extra kostnader om vi försöker koppla på avlopp från tillbyggnaden i gästhuset till det stora sommar huset. Vad finns det för alternativ om det tillkommer extra kostnader som vi inte vill betala för att bli e till det kommunala avloppet?

SVAR:
Jag har svårt att tro att ni, utifrån de uppgifter du lämnat, ska få "extrakostnader" utöver vad själva installationen kostar. Om det är en kommunal vatten- och avloppsinstallation har ni ju redan betalat anslutningsavgiften för stora huset en gång och sedan ska det inte tillkomma något om ni bygger ut förutsatt att det är samma fastighet. Om det rör sig om en samfällighet kan det variera från fall till fall. Hör med kommunen vad som gäller i ert fall.
/Björn Lovén

FRÅGA (2007-10-10):
Jag lade nyligen nytt tak över toaletten och eftersom badrummet inom snar framtid skall flyttas till en annan del av huset, kapade jag av avluftningsröret inne i badrummet och tog alltså den pipan som stack ut genom det gamla taket. En snickare jag känner berättade att det inte var någon fara med den historien pga att man kunde sätta någon form av vakuumventil direkt på röret inomhus (så länge) som även tog bort det mesta av lukten inomhus! Stämmer detta och vad heter i sådana fall det jag söker och vart får man tag i det för en överkomlig summa pengar?

SVAR:
Ventilationsröret på ett avloppssystem är främst till för att utjämna det undertryck som vattenpelaren skapar när man t ex spolar i toaletten. Därför går det bra med en vakuumventil. Det finns också en bestämmelse som säger att avloppsservisen till din fastighet ska ventileras över yttertak på minst ett ställe. Lokala variationer på bestämmelserna kan förekomma så hör med din kommun för säkerhets skull. Beträffande var du kan köpa en vakuumventil så har de flesta välsorterade VVS-grossisterna det.
/Björn Lovén

FRÅGA (2007-05-22):
Har köpt ett sommartorp med indraget vatten från djupborrad brunn (40 m). Förra helgen kom det plötsligt inget vatten i kranarna och nu vet jag inte hur jag ska börja ta itu med felsökningen. Jag skulle vilja veta om det är något jag kan göra själv innan jag tar dit någon hantverkare och vilken slags hantverkare jag ska anlita. Anläggningen är en Debe sänkpump 4" och en Well-X-trol tryckvattenbehållare (är detta samma sak som hydrofor?), 18 l. Sedan jag tog över huset för två år sedan så har vattnet i kranarna pulserat och pumpen slagit till och från ofta. Jag förstår nu att jag skulle uppfattat detta som ett varningstecken, men jag är helt novis på sådana här saker. Inser också nu att trycktanken kräver ett visst underhåll, dvs att man ska kolla och justera trycket regelbundet. Jag har inte gjort detta någon gång och eftersom de förra ägarna inte gav några sådana instruktioner så tror jag inte att det blivit gjort under deras tid heller. Jag tror att pumpen är installerad på 80-talet - hur lång livslängd har en sådan pump? Eller kan det räcka med att byta ut/justera tryckvattenbehållaren? Ska jag kontakta en elektriker först för att kolla så det inte är något elektriskt fel?

SVAR:
Ditt vattenproblem kan ha flera orsaker. Jag ska ge dig några tänkbara fel.
1. Pumpen är sönder. Du kan försöka lyssna eller på något annat sätt skaffa dig en indikation på att den fortfarande fungerar. Hjulet kan vara uppslitet och då kan pumpen gå men inte trycka upp något vatten. Kontrollera att säkringen är hel. Om det är en trefaspump så är det 3 st som alla måste vara hela.
2. Bottenventilen är igensatt. Det kan du kontrollera själv fast då måste du plocka upp hela slangen vilket kan vara lite jobbigt.
3. Jag är inte helt insatt i ditt speciella vattensystem, men ett i vanligt hydroforsystem vill man ha ett visst avstånd mellan till- resp. frånslag. Det åstadkommer man genom att i hydroforkärlet hålla ca 1/3 med luft. Luft kan som bekant komprimeras men inte vätska. En för liten eller ingen luftvolym alls kan vara en orsak till varför din pump slår till och från ofta. Man bör regelbundet kontrollera vattennivån i kärlet. På ett hydroforkärl brukar man fylla på luft genom att stänga mot kärlet, öppna luftningsventilen på toppen och tappa ur allt vatten tillsammans med utfällt järn. När kärlet är tomt stänger man luftningsventilen igen och fyller på vatten. Då komprimeras luften och bildar en tryckkudde som hjälper till att hålla trycket uppe fast pumpen står still.
4. Betr. Livslängden så är det väldigt individuellt beroende på fabrikat och naturligtvis skötsel och underhåll. Det är väldigt svårt att uttala sig om, men ca 20 år ska det i alla fall hålla.

Eftersom du inte är insatt i den här typen av problem skulle jag nog råda dig att ta kontakt med en fackman. Anläggningen är ju inte ny heller så det kan ju bli aktuellt med en ny pump. I så fall kan du ta kontakt med en firma som borrar efter vatten alternativt den firma som monterade in anläggningen en gång i tiden. De kan offerera ett komplett pris.
/Björn Lovén

FRÅGA (2007-04-18):
Vi bygger om vårt badrum och måste dra nytt avlopp. En hantverkare som tittade på det vill inte gjuta in nya skarvade plaströr i betonggolvet, utan bryta upp golvet och dra/ansluta dem till huvudröret i källaren (dusch, toa, handfat, dvs tre st.). Finns det några nya lagar/bestämmelser kring detta? Finns det rör-i-rör-system även för avlopp?

SVAR:
Det är svårt att ge ett exakt svar på din fråga eftersom jag inte har alla förutsättningar. Att hugga upp ett betonggolv låter lite besvärligt, men jag gissar att ni har tänkt en annan placering av handfat, golvbrunn och wc-stol än tidigare, därför omdragningen av avloppsrören. En annan något enklare lösning är att man lägger alla rören i källartaket och borrar hål genom bjälklaget till de olika enheterna. Någon lösning rör-i-rör har jag inte hört talas om och det kanske hade varit svårt att utnyttja det i alla fall om det funnits. Däremot kan man under vissa förutsättningar ansluta en wc-stol till ett 75 mm avlopp om det nu hade hjälpt i ert fall. Avloppsrör får man skarva i bjälklag, men inte vattenrör.
/Björn Lovén

FRÅGA (2006-05-26):
Vi funderar på att flytta ut vår tvättstuga till förrådet, för att få ett större kök. Det finns inget avlopp i detta rum. Det finns avlopp i angränsade rum, nära. Måste man bila eller finns det någon annan lösning? Att dra in rör med vatten är det kostsamt eller? Vad tror du att allt detta skulle kosta på ett ungefär?

SVAR:
Kostnadsförslag vill jag inte ge mig in på men lösningen att dra avlopp från tvättmaskinen till det angränsande utrymmet går att utföra. Du kan dra vatten- och avloppsledningar på vägg från det ena utrymmet till det andra. När det gäller avloppet måste det i så fall finnas ett tvättställsavlopp som du kan ansluta avloppet från tvättmaskinen till. Jag föreslår att du kontaktar en rörfirma och tar in kostnadsförslag på installationen så att den blir rätt och så att ni får kontroll på kostnaden.
/Björn Lovén

FRÅGA (2006-04-24):
Är vakuumventil en bra lösning för att avlufta avloppsledningarna som alternativ tillavluftning ovan tak i ett hus med egen avloppsanläggning? Finns det inte risk att vakuumventilen ger övertryck i slamavskiljaren så att avloppslukt sprids ut från själva avskiljaren?

SVAR:
Jag har svårt att tänka mig att det skulle bildas ett övertryck i avloppssystemet i detta fall. Möjligen om det inträffar ett stopp. Generellt gäller dock att man ska ha en ledning uppdragen över yttertak som ventilationsledning och som samtidigt har en funktion att förhindra undertryck.
/Björn Lovén

FRÅGA (2006-03-31):
Mitt sommarställe är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Badrummet som är byggt 1965 ska jag renovera - lägga golvklinker och kakla väggar. Bör jag även byta vatten och avloppsrör? Jag ska inte byta toalett och handfat men ersätta badkar med dusch.

SVAR:
Det beror helt och hållet på hur omfattande du vill göra din renovering. Om Huset är byggt 1965 antar jag att ledningarna är utförda i gjutjärn. Om du kommer åt bör du undersöka statusen på rören och kanske byta eventuellt skadade delar. Under förutsättning att de inte varit utsatta mer slitage än normalt borde de annars hålla ett tag till.
/Björn Lovén

FRÅGA (2006-02-28):
Jag tänkte dra in vatten på mitt sommarställe. Idag har vi endast ett brunnshål med en handpump stående på ett gjutet betongfundament utomhus. Om man vill installera en sänkbar pump, krävs det då att man river bort hela den befintliga handpumpen, inklusive rören som går ner till vattnet?

SVAR:
Under förutsättning att den gamla anordningen med handpump inte är i vägen för den nya pumpen och dess skötsel kan jag inte se något hinder. Det har jag själv gjort en gång. Det är ju ett trevligt inslag i miljön. Passa på och kontrollera statusen på det gamla röret också t ex om det är rostskadat. I så fall, byt det så slipper du besvär med det inom överskådlig tid.
/Björn Lovén

FRÅGA (2006-02-03):
Vi ska göra om en tvättstuga till toalett. Det finns en golvbrunn med vattenlås i rummet. Golvbrunnen är kopplad till ett 100 mm rör i betongplattan. Hur gör jag på bästa sätt när jag byter ut golvbrunnen mot en "toalettkoppling" (golvbrunnen är ingjuten i betongen)?

SVAR:
Det finns nog tyvärr inte så många genvägar för dig utan du blir tvungen att bila upp betongen runt brunnen för att komma åt att ansluta. Under vissa förutsättningar lär det idag gå att ansluta en wc stol till ett 75 millimeters avlopp, vilket kanske skulle underlätta i ditt fall. Funktionsmässigt är det kanske bäst att hugga upp till 100 millimetersledningen. I vilket fall som helst bör du rådgöra med din lokale rörentreprenör vilket som lämpar sig bäst, vilka rördetaljer som finns och som du kan använda etc.
/Björn Lovén

FRÅGA (2004-11-19):
Jag har nyligen köpt ett hus och har lite problem med lukt från golvbrunnen i tvättstugan. Det luktar när tvättmaskinen spolar ut sköljvattnet, men inte när man spolar i tvätthon. Det kommer även lite lukt i diskhoarna i köket ibland. Köket ligger vägg i vägg med tvättstugan. Vad gör man åt detta?

SVAR:
Det är omöjligt att svara på orsakerna till dina problem utan att göra ett platsbesök. Orsakerna kan vara att ditt avlopp är eller börjar bli igensatt. Avloppsvattnet kan då trycka ut dina vattenlås med eventuell odörspridning som följd. Det kan också vara så att det kan finnas någon spricka eller någon annan otäthet i ditt avloppssystem som gör att det kan stundtals sprida odör. Jag rekommenderar dig att kontakta din lokala rörläggare så kan han säkert hjälpa dig att komma till rätta med problemen.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-11-01):
Har köpt ett fritidshus i Halland som vi tänker utnyttja en del även vintertid. Är en Västkuststuga med krypgrund från -78, kommunalt vatten/avlopp. Hur klarar sig inkommande vattenledning (isolerad) som kommer upp via krypgrunden på vintern? Måste jag tömma systemet efter varje besök i stugan eller kan jag installera en värmekabel?

SVAR:
För att vara säker rekommenderar jag dig att installera värmekabel för den del som går igenom krypgrunden. Jag utgår från att du har grundvärme i byggnaden när du inte är där. Vid åretruntboende sker normalt tappning, varför frysrisken inte är lika stor.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-08-27):
Vi bor i ett nybyggt Älvsbyhus med en värmepump från Nibe. Vi har ingen golvvärme. Vi funderade lite över detta med legionella då vattnet i värmepumpen/varmvattenberedaren inte är så varmt och min man tog kontakt med Nibe och frågade. Svaret vi fick var att risken var i stort sett obefintlig eftersom insidan av värmepumpen var klädd med koppar, vilket legionellabakterierna inte skulle tycka om. Vi fick också veta att man om man varit borta mer än en vecka kunde låta elpatronen vara på ett dygn för att höja temperaturen på vattnet så skulle eventuella levande bakterier dö. Jag tycker att det skulle vara intressant om ni kunde skriva mer om detta. Som lekman vet man ju inte vad man ska tro. Det är ju inte så kul att ha en "bacill-bomb" hemma.

SVAR:
Det vi kan konstatera är att det endast är temperaturen som är avgörande för bakterietillväxten. Gärna högre än 70 grader. De flesta tappvattenrör i landet är av koppar och om Nibes uppfattning att koppar skulle verka bakteriedödande stämde, skulle inte legionella vara något problem. Tyvärr är det inte så enkelt. När det gäller temperaturen i din värmepump så bör den vara minst 70 grader i tappvarmvattenförrådet för att säkerställa att legionellabakterierna avdödas. Tyvärr finns risk att din värmefaktor för värmepumpen då försämras. Detta är beroende av hur din värmepump är konstruerad. Kontakta leverantören för att erhålla anvisningar om hur du ska ställa in lämpliga temperaturnivåer.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-04-16):
Plötsligt är vattnet i brunnen slut. Vi har haft gott om vatten i 23 år, aldrig några problem. Brunnen är borrad för 60 år sedan. Pumpen byttes för fem år sedan. Då det är min sommarstuga, stängde jag av vattnet i november. I januari när jag slog på pumpen kom inget vatten, även om pumpen går Jag har nu ringt runt till olika firmor, men får ingen respons. Vem vill gå ner i en 14 meter djup brunn för att kolla borrhålet? Buden är många om vad det kan vara för fel - fel på backventilen, igenslammat borrhål eller sänkt grundvattennivå? Jag undrar om det lönar det sig att satsa på brunnen? Eller ska jag gå över till kommunalt vatten (kostar cirka 40 000 kr). En felsökning av brunnen och reparation är oklart vad det kan kosta.

SVAR:
Det är svårt att direkt peka på vad som kan ha hänt. Den som jag anser du först ska tala med är det företag som bytte pumpen för 5 år sedan. Det som man kan befara i det här fallet, kan vara att utgående rör från pumpen har släppt. Pumpen ska hänga i en wire och inte i röret. Släpper rörkopplingen så rundkör pumpen vattnet i borran, utan att du får upp något vatten. Hissa upp pumpen och kontrollera detta innan du vidtar andra åtgärder.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-04-05):
Vi ska ansluta vår stuga till det kommunala VA systemet och undrar hur jag ska dra avloppsrören från befintligt kök till inkommande avlopp? Åsarna i trossbotten ligger på fel ledd och en timmervägg är i vägen. Kan man dra avloppet hängande under trossbotten ? Isolering? Toalett och dusch anläggs i en ny tillbyggd del där VA kommer upp ur backen. Vattnet dras i trossbotten med hela rör. Finns det mer man bör tänka på?

SVAR:
Avloppsröret ska alltid förläggas frostfritt och med jämnt fall till serviceledningen. För att uppfylla de här kraven kan det hända att du måste ändra byggnaden. Kommunens VA-inspektör eller annan sakkunnig ska besiktiga anläggningen innan du tar den i drift.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-04-05):
Vi har för 1 år sedan flyttat in i ett fd sommarhus och har byggt om ganska rejält. Det fanns en trekammarbrunn som fungerade efter de förhållanden som var då, men nu när vi byggt ut med ett nytt duschrum så sväljer inte trekammarbrunnen utan svämmar över. Vad göra? Trekammarbrunnen är inte kopplad till toalett. Vi har separat septitank.

SVAR:
Anläggningen måste ses över och gås igenom för att säkerställa att den fungerar på rätt sätt. Det är omöjligt att svara på din fråga utan att ha sett anläggningen. Sannolikt är den inte dimensionerad för det flöde som krävs efter er ombyggnad.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-02-06):
Vi har tittat på en tomt på 1 100 kvm där vi måste ha eget vatten och avlopp. Vi känner oss lite tveksamma till detta. Vad anser ni är fördelar respektive nackdelar med eget avlopp och vatten?

SVAR:
Kommunalt vatten och avlopp är alltid en fördel jämfört med enskilda anläggningar. Miljömässigt är t ex enskilda avloppsanläggningar inte särskilt gynnsamma på miljön. I vissa delar av landet krävs det sluten cistern som töms då det är kan vara förbjudet att infiltrera avloppsvatten i marken. Beträffande dricksvattnet i egen brunn kan det, beroende på marklagrens beskaffenhet etc, vara både missfärgat (t ex hög järnhalt) och innehålla för mycket kalk, vilket kan kräva speciella filteranläggningar. Kostnaden för en enskild anläggning överstiger oftast vad kommunen kräver i anslutningsavgift. Driftskostnaden utslagen på 10 år blir också oftast till den enskilda anläggningens nackdel.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2003-12-19):
Jag har ett gammalt torp som jag vill dra in sommarvatten i. Befintligt avlopp som vi använder idag går ut i dike. Kan man anlägga någon enkel typ av brunn eller stenkista till detta? Det är köksavlopp och kommer inte att öka dagens utsläpp.

SVAR:
För att överhuvudtaget släppa ut någon form av avlopp krävs den lokala hälsovårdsmyndighetens godkännande. Gråvatten eller tvättvatten kräver alltid minst en 2-kammarbrunn. Utsläpp av olika tvättmedel kan många gånger vara farligare för naturen än ett wc-avlopp. Kontakta din kommun.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Är det någon skillnad på trekammarbrunn och en infiltrationsanläggning med slamavskiljare, fördelningsbrunn och infiltrationsbädd/markbädd? Om så är fallet, vad är skillnaden? Vad ska jag använda om jag vill ta hand om bad, disk, tvätt och WC-vatten?

SVAR:
En trekammaranläggning har följande anläggningsdelar:
Trekammarbrunn med fack för slamavskiljning i tre steg. Fack två för återstod från fack ett och slutligen tredje facket för flytande. Efter trekammarbrunnen leds vattnet antingen via en filterbrunn eller en filterbädd, där den slutliga finavskiljningen sker. Efter detta infiltreras vätskan i marken. Inom vattenskyddsområden är det oftast inte tillåtet att infiltrera. Där erfordras sluten tank som ska tömmas med slamsugning. Kommunen kan lämna besked om de lokala förhållandena och vilken typ av anläggning du bör ha.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Till sommaren ska vi dränera om vårt hus från 1932. Det blir ny dränering och också nya utlopp för regnvattnet från taket (detta saknas idag, vattnet leds ner precis bredvid grunden). Det finns inget kommunalt dagvatten så kommunen säger att vi ska bygga två stenkistor, en för dräneringsvattnet och en för regnvattnet. Då är min fråga, hur bygger man en stenkista? Jag förstår principen för den, men hur stor ska den vara? Hur långt ut från huset bör man lägga den? Material? Ska det användas olika sorters sten i flera lager?

SVAR:
Stenkistan är en grop i marken om ca 1,5 m3, som till ca 1 m3 är fylld med makadam 16-32 mm eller 8-16 mm. För att omgivande jord inte ska tränga in i makadamlagret, ska den vara helt omgiven av geotextil. Stenkistan täcks över med jord och kan gärna ligga under t ex gräsmattan. Stenkistan ska ligga minst 10 m från husgrunden.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Jag har nyligen köpt ett fritidshus. Det finns tillgång till vatten via samfällighet under sommaren, men jag önskar sträcka ut säsongen. Det finns även en brunn där befintlig ejektorpump har havererat. Ett lämpligt val idag antar jag är att välja en sänkpump. Tyvärr är borrhålets djup och vattendjupet okänd då brunnen är gammal. Vattenkvalitet och kvantitet lär vara god. Djupet bör ju gå att mäta upp för dimensionering av pump. Det jag önskar svar på är hur jag ska hantera det faktum att borrhålets inklädning slutar något över marknivå och ledningarna kommer rakt upp, dvs utgår från borrhålet ovan mark. Troligen delvis beroende på att berg ligger nära markytan. Tyvärr kan jag inte fylla upp med jord till frostfritt då brunnen ligger under en senare utbyggd altan. Hur ska man hantera frysrisken? Är elvärmning ett realistiskt alternativ? Tar sänkpumpen skada om det skulle frysa ispropp i marknivå? Det går ju att tappa av systemet ovan mark men ej i borrhålet.

SVAR:
Den enda riktiga lösningen är att ändra borrans topp så att möjlighet att gå ur borran kan ske på frostfritt djup. Att ha det på det sättet som beskrivs är inte lämpligt. Att försöka med elvärmekabel kan fungera om det inte är för kallt och att det tappas vatten. I ett sommarhus tror jag inte det är särskilt tillförlitligt. Beroende på hur borran ser ut och vilken diameter den har, så kan man på trycksslangen i borran montera på en avtappningsventil. Denna får då manövreras med nyckelstång från borrtoppen. Om pumpen pumpar mot en ispropp kan pumpen skadas. Hur känsligt detta är, är beroende av storlek, tryckuppsättning och vilken nivå pumpen är placerad på. De större pumparna kan bränna lindningarna och i så fall måste pumpen tas upp och renoveras. En variant är att under din terass bygga en isolerad "låda" över borrtoppen och förse denna med elvärme och på så sätt förhindra frysning. Beakta dock att pumpen måste kunna tas upp. På din beskrivning verkar det som att möjligheten att komma åt borran redan är försvårad av terassen.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Har ett fritidshus med befintlig tvåkammarbrunn samt enkelt utedass (kommunal latrinhämtning). Går det att bygga ut tvåkammarsystemet till ett trekammarsystem och sedan ansluta vattentoalett eller ska jag satsa på en modern mulltoa eller kanske sluten tank?

SVAR:
Avloppsanläggningar ska alltid godkännas av kommunens byggnadsnämnd. I vissa kommuner vill man t ex inte ha slutna tankar. Att bygga om en befintlig 2-kammaranläggning till en
3 -kammaranläggning är mycket tveksamt. En ny trekammaranläggning dimensionerad efter dagens teknik torde vara det man bör göra. Det billigaste blir sannolikt att ersätta TC med en modern mulltoa.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Vi är just nu i förhandling om en tomt, där avloppet löses med hjälp av 1kb + 2kb, den senare fördelad med mellanvägg i trä. därefter är anläggningen kopplad till markbädd. Anläggningen uppfördes i slutet av 60-talet och fastigheten kopplad till denna har främst varit en sommarbostad. Tomten är lätt sluttande i lera/morän med artesiskt vatten. Invid rinner en bäck som vi tror tränger in i bädden. Vad jag nu undrar är om vi måste byta till ny 3kb? Det vi vet är att grannen ska byta sin markbädd som uppfördes vid samma tidpunkt som "vår" (komm. föreläggande). Behöver vi också byta bädd? Hur länge räknar man att en markbädd kan klara av sin uppgift, innan den måste bytas? Vad kostar det att byta till 3-kammar brunn alt. upprusta befintlig 1+2 kb (1000, 10000, 100000 kr)? Vad kostar det att byta markbädd?

SVAR:
För avloppsinstallationer krävs det numera alltid minst 3-kammarbrunn samt infiltrationsbädd. Infiltrationsbädden kan endast bedömas utifrån lokala markförhållanden. Dimensioneringen styrs av markens genomsläpplighet, grundvattennivåer mm. Ligger du inom ett vattenskyddsområde får infiltration överhuvudtaget inte ske. Du gör bäst i att tala med miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun, om vad som erfordras i ditt lokala fall. Som riktmärke kan jag tro att det handlar om 100 - 150 000:- kr.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Vi är spekulanter på ett fritidshus som idag har "enkelt köksavlopp". Jag antar att det betyder stenkista. Har funderingar på att installera mulltoa och en duschkabin i ett uthus. Vad för bestämmelser finns för avlopp från dusch? Går det ansluta till det "enkla köksavloppet" som finns idag (är kort avstånd)?

SVAR:
Nej, dusch- och tvättvatten skall alltid anslutas till minst 2-kammarbrunn. Inom vattentäcktsområden krävs sluten tank även för tvättvatten. Kommunen kan lämna erforderliga upplysningar om vad som gäller i den aktuella kommunen. Tvättvatten som ni har det anordnat i dag är sannolikt inte tillåtet.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Har ett fritidshus utan toalett. Funderar nu på att installera en med avloppstank. Vilket är bäst, betong- eller plasttank ? Hur gör jag med avloppsledningen under huset? Värmekabel? Vilken lutning skall ledningen ha ? Vad kostar det ? Vilka tillverkare av tankar finns?

SVAR:
Valet av betong eller plast är beroende av markförhållandena. Vid högt grundvatten finns risk att plasttanken flyter upp, varför förankring i betongplattan kan erfordras. Med betongtank riskerar man inte dessa problem. Självfallsledning bör ha ett fall på minst 2%. Ledningen bör förläggas frostfritt. Korrekta priser och information om tillverkare får du från en entreprenör på orten.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Vad kostar en 3 kubiks trekammarbrunn cirka?

SVAR:
Kostnaden för att anlägga en trekammarbrunn varierar kraftigt med markförhållandena. Behövs sprängning? Grundvattennivå? Rätt pris kan endast erhållas från en entreprenör.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hur kan man täta ett avloppslock (trekammambrunn av betong) så att lukten inte tränger sig ut? Finns det en risk att det är själva infiltrationen som luktar? Hur mycket och vad för slags jord behövs för att bli av med lukten i så fall?

SVAR:
Tätning av lock är ganska svårt och därför är det viktigt att det råder undertryck i trekammarbrunnen så att odör inte pressas ut. Undertryck erhålles genom att avloppsluftning sker via rör och ut ovan taket på byggnaden. Stigkraften gör att det då blir undertryck i kammaren och odören stiger ut till det fria via röret. Röret bör inte vara av för klen dimension utan minst 75 mm i diameter. I locket kan man i fasen lägga en uppumpad cykelslang som tätning. Diametern på denna ska vara i enighet med lockdiametern. Packningar kan dock aldrig bli helt täta, utan skall alltid vara i kombination med avloppsluftning ut ovan yttertaket.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Skall lägga om avloppsrören i huset och undrar hur en s.k. avloppsluftning skall se ut, var man lägger den o.s.v.?

SVAR:
För att det inte skall bli undertryck i avloppssystemet, med utsugning av vattenlåsen som följd, skall det alltid finnas minst en avloppsluftare. Den skall helst mynna ovan yttertaket till det fria, ovanför högst belägna avloppsenheten och alltid med jämnt fall, utan säckar. Mynningen skall inte vara för nära luftintag och fönster, då en viss odör sprider sig från luftaren. På marknaden finns även så kallade vakuumventiler, som kan ersätta luftare ut ovan yttertak. Även dessa kan sprida odör när de sätts i funktion.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hur mycket kostar en trekammarbrunn att anlägga? Ungefärligt pris är tillräcklig info samt uppgift om anläggare.

SVAR:
Trekammarbrunn kostar ca 35 - 50 000 kr att anlägga. Entreprenörer hittar du lämpligast i Gula Sidorna. De flesta schaktfirmor utför sådana anläggningar.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Har en grävd brunn som det kommer in ytvatten nu på hösten när det regnar! Det är en ring som är otät. Hur kan man renovera det?

SVAR:
Grävd brunn ska alltid ha minst en betongring som är högre än omgivande mark, så att ytvatten inte kan rinna in i brunnen. Sanering av infekterad brunn är mycket svår att utföra, då det är beroende av kringliggande marklagers beskaffenhet. Helt klart är dock att brunnen måste tömmas helt och därefter sker provtagning av vattnet. Vattenanalys skall utföras så att bedömning av vattnets surhetsgrad kan fastställas liksom bakterieflora.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Vi har köpt ett fritidshus med en borrad brunn. Men det finns inget avlopp eller indraget vatten. På tomten står ett förråd och en gillestuga. Frågan är om man tillfälligt får slå upp en mindre byggnad för att tillfälligt kunna dra in vatten för att kunna duscha och tvätta kläder? Tomten ligger inte i tätbebyggt område (endast en granne ca 600m ifrån),tomten är på 3074kvm.

SVAR:
Man får bygga en Friggebod, max 10 kvm och min 4,5 m från tomtgräns. Avlopp skall dock alltid redovisas för hur det omhändertas. Kommunens miljö- och hälsovårdskontor kan svara på dina frågor.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hur skarvar man in ett nytt markavloppsrör i ett gammalt cement avloppsrör? Går det bra att gjuta in 110 mm rör med cement? Problemet har uppstått när skall byta de avloppsrör som finns inuti huset.

SVAR:
Det finns speciella skarvdon att köpa som passar att ansluta PVC - normalavloppsrör (gjutjärn).
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hur mycket kostar det generellt att installera en toalett och att gräva en trekammarbrunn att ansluta toaletten till?

SVAR:
Mellan 50 000 och 60 000 kr.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Ska "dra in" vatten o avlopp till mitt fritidshus. Vilket djup gäller för att det ska vara frostfritt? Vad gäller om man "träffar på" berg, måste man spränga ner till ett visst djup eller är det frostfritt närmast berget ? Har hört talas om att man kan lägga ner en "värmeslinga" för att hålla "bra" temperatur.Vad kostar en sådan slinga och vilken förbrukning kan jag räkna med ? Tacksam för svar !

SVAR:
Det är olika frostfritt djup i olika delar av landet. Det varierar mellan 1,10 och 2,10 m djup. Elvärme kan inte ersätta kravet på frostfritt djup. Hur man ska hantera berg beror på hur berget är beläget, om det är öppet eller nere i marken. Kostnaden för att lägga ner en elslinga varierar kraftigt, beroende på lokala prisvariationer, hur djupt du måste gräva m m
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hej! Har fått rådet att inte välja avloppsavluftning med backventil (till kallvind) pga problem vintertid. Vad är din erfarenhet?

SVAR:
Samma sak. Det är alltid enklare att dra ut avloppsavluftare ovan yttertak. Backventilen riskerar att ge odör när det fryser på vintern.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Jag tittar på ett hus som beskrivs så här:

"Huset har ett omfattande behov av renovering. Planen för att dra fram kommunalt avlopp i området har blivit överklagad. Om planen ändå går igenom kommer Huddinge vatten att dra fram avlopp snarast möjligt. Kommunalt vatten året om. Enskilt avlopp."

Vad betyder enskilt avlopp? Vad betyder det att domen blivit överklagad? Vad innebär det kostnadsmässigt?

SVAR:
Ett enskilt avlopp består av trekammarbrunn med infiltrering. Få enskilda anläggningar är godkända idag. Vid prover visar de sig ofta vara otillräckliga och förorena mark och grundvatten. Kommunen gör då och då inventeringar, område för område, och begär då att hushåll med enskilda anläggningar som inte är godkända ansluter sig till kommunalt VA. Det blir då en kostnad för hushållet på runt 60 000 kr. Å andra sidan kostar det 100 000 kr att bygga ett nytt enskilt avlopp. Du kan räkna med att kommunen kommer att kräva att huset ansluts till kommunalt VA.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hej, vi ska bygga ett hus och tomten är naturtomt dvs. berg (grunden). Det innebär att det troligen kommer att kosta mer att gräva en tank för avlopp. Jag undrar vad det finns för andra alternativa möjligheter?

SVAR:
Det finns inga alternativ till att gräva för avlopp. Om du väljer att ansluta dig till kommunalt avlopp måste du gräva ner rör och om du skulle välja att ha ett eget avloppshanteringssystem måste du ha en tank. En avloppstank ovan jord är inte att rekommendera.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Där vi ska bygga hus finns inget kommunalt vatten och avlopp. Det går troligtvis inte att ha trekammarbrunn och infiltrationsanläggning, utan sluten tank verkar vara det enda alternativet. Vi är därför intresserade av information om s.k. biologiska toaletter. Kan det var ett alternativ? Vad finns det för produkter på marknaden och hur beprövade är de?

SVAR:
Det är hälsovårdsnämnden på orten som avgör vad ni får ha. Det som kan komma i fråga är sk multrum för åretruntboende. Multrum är generellt godkänt av hälsovårdsnämnden och finns i flera olika fabrikat. Det byggs under huset och erfordrar ca 5-6 kubikmeter. Med multrum kan det uppstå problem med doft och då får man sätta in en katalysator.
/Lars-Göran Dahlén