Gräsmatta, Tomt

Vatten till trädgården – fem alternativ vid bevattningsförbud

Medlemmen Uppsaladröm vill skörda regnvatten i en tank som på bilden.

Medlemmen Uppsaladröm vill skörda regnvatten i en tank som på bilden. Foto: Uppsaladröm

Vill du kunna vattna gräsmattan och fylla upp poolen utan att behöva oroa dig över eventuella bevattningsförbud? Vi har tagit reda på varför det uppstår vattenbrist och vilka alternativ du har om du behöver vatten till trädgården.

Perioder av torka har förekommit i alla tider, men det kommer att bli mer frekvent framöver på grund av klimatförändringarna. Därför är det viktigt att du som husägare förekommer problemen, i alla fall om du vill kunna njuta av poolen, hemodlade grönsaker och en grön gräsmatta.

Orsaken till den vattenbrist som kan uppstå på sommaren, är en följd av en längre period med dålig nederbörd.

Bo Olofsson
Bo Olofsson

– De stora källorna som det kommunala vattnet kommer ifrån påverkas främst av längre cykler av torka, inte enstaka somrar. Nu har vi haft en sådan längre period under ett par år där det inte tillförts tillräckligt mycket vatten, så även om det regnade en del i höstas räcker det inte för att fylla upp den brist som redan existerar. Det krävs flera år med gott om regn och en bra snösmältning, det har vi inte haft, berättar Bo Olofsson, professor i vatten- och miljöteknik vid KTH.

Han förklarar att hälften av vattnet kommer via kommunala ledningar. Men det finns förstås även de som har egen brunn och även dessa påverkas av torkan - dock på ett lite annat vis.

– När det kommer till enskilda brunnar så är dessa istället känsliga för korta cykler. Där kan det variera från ett år till ett annat. De fylls på fort men töms också fort eftersom sprickorna i berget som håller vattnet inte är särskilt omfattande, de rymmer inte så mycket vatten, säger Bo Olofsson.

Detta innebär dels att kommunerna måste införa bevattningsförbud för att klara sommarhalvårets vattenförbrukning, dels att du med egen brunn måste vara sparsam med vattnet. Du bör alltså inte fylla upp poolen eller vattna gräsmattan. 

Förr kunde du ringa brandkåren och få hjälp. Nuförtiden säger de oftast nej till den typen av förfrågningar. Men det finns ändå flera alternativ för den som har möjlighet att ta kostnaden.

Regnvattentunna
Medlemmen keexet samlar vatten i en regnvattentunna. Foto: keexet

Samla regnvatten

Du bör i första hand utnyttja det faktum att du har hängrännor och stuprör på huset, på ett eventuellt växthus och andra mindre hus på tomten. Genom att köpa en vattentank eller leda ner vattnet i en damm, tar du tillvara på en massa vatten som annars bara skulle ha hamnat vid husgrunden – och kan sedan sprida det över en större yta vid behov, till exempel använda det för att vattna gräsmattan och potatisodlingen.

– Det går att samla en hel del vatten den här vägen och det är i första hand denna åtgärd som jag skulle rekommendera. Hur du samlar det beror lite på hur din tomt ser ut, men du kan exempelvis gräva ner en kista och koppla stuprännorna till denna, säger Bo Olofsson.

Gräva bevattningsbrunn
Clemensbrelin visar på youtube hur han borrar en brunn själv. Sök på ”Brunnenbohren vor Hand”.

Gräva bevattningsbrunn 

Om du bor i ett område med kommunalt V/A och vill säkra din tillgång till vatten så gott det går kan du gräva en bevattningsbrunn och exempelvis placera en gårdspump/trädgårdspump ovanpå. Det är både snyggt och klassiskt.

– Bor du i ett område med kommunalt vatten påverkar brunnen inte grannarnas vattenförsörjning negativt. Det är bara om du bor i ett område där fastigheterna har enskild brunn som din bevattningsbrunn eventuellt skulle utgöra ett problem, säger Bo Olofsson. 

Brunnen kan handgrävas om du vill hålla nere kostnaden för projektet. En annan lösning är att använda en jordborr. Vår medlem TotalControl borrade och fixade sin egen brunn med en jordborr, vakuumpump, filterrör och brunnsrör. Du kan läsa mer om projektet i den här tråden.

Självklart kan du även anlita ett brunnborrningsföretag. Brunnens djup, markförutsättningarna och geografisk placering är sådant som påverkar priset. Du bör ta in flera offerter och jämföra dem sinsemellan innan du bestämmer dig.

– Tänk på att du måste anmäla din brunn till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), säger Bo Olofsson.

Ömt Åkeri levererar vatten.
Ömt Åkeri levererar vatten. Foto: Ömt Åkeri

Köpa vatten från företag

Det finns företag som hjälper till att fylla upp pool, damm, brunn och liknande. De kan många gånger också hjälpa till att vattna gräsmattan. Vanligast är dock att man beställer påfyllning av vatten. De kommer då med en tankbil och fyller upp - alternativt så kan du hyra en vattentank som de då lastar av fylld med vatten.

Vi kollade vad det skulle kosta att fylla 6 000 liter vatten och fick ett pris från ett av de största företagen på marknaden på 4 500 kronor, detta inkluderade då moms och frakt. Men priset varierar förstås med var i landet du bor, hur lång transportsträckan blir för företaget och vilken tjänst du önskar från företaget ifråga.

Dränkpump till tank
Elman ställer en dränkpump i en hink vid ena stuprännan, som han sedan leder till en 1000 liter tunna. Foto: Elman

Köpa tank och fylla upp själv

Bor du nära en större sjö kan du köpa eller hyra en vattentank och en bränsledriven/batteridriven vattenpump för att sedan placera dessa på ett släp och fylla upp tanken själv från lämplig plats. 

En vattentank på 1 000 liter (1 kubik) kostar cirka 3 000-5 000 kronor beroende på var du köper den ifrån, vilken modell och om du köper med eller utan frakt. En kraftfull vattenpump går att få tag på för cirka 2 000 kronor, även där varierar priset förstås mellan olika märken och modeller.

Med den här lösningen får du förstås åka flera vändor om du ska fylla upp en stor pool. Men å andra sidan är inköpen en engångskostnad eftersom den kommer att fungera i många år framöver.

Dra upp sjövatten
David_Berglund pumpar upp sjövatten för bevattning. Foto: David Berglund

Dra upp sjövatten

Ytterligare ett alternativ för dig som bor nära en sjö är att dra upp sjövatten till tomten. Bor det fler i området kan ni grannar kanske komma överens och gå ihop för att få ner kostnader för grävjobb och material. Det kostar cirka 1 000 kronor per meter att gräva, och det förutsätter förstås att det går att gräva tillräckligt djupt hela vägen för att lägga ner rör (inte berg). Därutöver behöver ni rör/slang och en tillräckligt kraftfull pump.

Läs mer

Pumpa sjövatten för trädgårdsbevattning
Hur gräva vattenbrunn för hand