Vad kostar det, Pergola

Kostnad anlägga trädgård

Diskussionen om priser för att anlägga trädgård utgår från den här ritningen som exempel.

Diskussionen om priser för att anlägga trädgård utgår från den här ritningen som exempel. Grafik: Petter Bergström

Vad kostar en ny trädgård om man anlägger den helt från början? Här berättar landskapsarkitekt Petter Bergström vad trädgårdens olika beståndsdelar kan kosta och visar ett exempel på vad en trädgård som han har ritat kostade, inklusive allt.

Vi har alla olika ambitionsnivåer med trädgården. Vissa nöjer sig med en gräsmatta och ett par träd, medan andra vill ha häck, gångar, dammar, rum i trädgården och fantastiska blomsterrabatter. Vad trädgården kommer att kosta går därför inte att svara på förrän man vet vad den ska innehålla.

Alla växter, jord och annat material till trädgården på trädgårdsritningen som du ser högst upp i artikeln skulle kosta ca 100 000 kr, exklusive arbete.  Lejer du ut allt arbete kostar den trädgården dig mellan 300 000 och 400 000 kr att anlägga totalt. Vi återkommer längre fram med en närmare beskrivning av trädgården, ritad av landskapsarkitekt Petter Bergström.

Vi börjar med några tumregler för kostnader i trädgården:

- Växter kostar inte särskilt mycket, det är arbete och maskiner som är den tunga kostnadsposten.
- Ju vanligare en växt är, desto billigare är den.
- Större ytor är billigare per kvm att anlägga än små.
- Det är dyrare att göra en kuperad tomt slät än tvärtom.
- Att gräva och frakta jord är dyrt.
- Platsbyggda konstruktioner i sten är dyrt.

Kostnader för olika delar av trädgården:

- Häck kostar 100 kr per meter och uppåt för plantor och jord, exkl. arbete.
- Gräsmatta på rulle kostar 20-40 kr per kvm, exkl. arbete och frakt. Tillkommer 5-20 kr per kvm för jord.
- Gräsmatta du sår själv kostar under 5 kr per kvm, 5-20 kr per kvm tillkommer för jord.
- Ett trädäck kostar 1000 kr per kvm om du låter en snickare bygga det, materialet ligger på ca 200-250 kr per kvm.*
- Att lägga plattor kostar ca 950 kr per kvm och uppåt om du lejer ut arbetet till en svensk entreprenör.

Petter Bergström
Petter Bergström 
– Växter är en bra investering. Det är förhållandevis billigt med växter i jämförelse med plank, murar och pergola m m. 

– I offentliga anläggningar brukar man räkna med att växtkostnaden är en tiondel av den totala kostnaden, säger Petter. 

Att lägga gräsmatta kostar till exempel 20-40 kr per kvm om du köper på rulle, beroende på hur stor yta du ska lägga. Sår du själv hamnar du däremot under 5 kr per kvm. Beroende på underlaget tillkommer sedan 5-20 kr per kvm för jord.  

– Men lejer du ut arbetet kommer du upp i 50-100 kr per kvm, berättar Petter. 

Sedan beror kostnaden på hur stor yta det handlar om; en hel fotbollsplan är bra mycket billigare per kvm än en liten rund plätt. Naturligtvis. 

En häck i tomtgräns brukar Petter räkna med att den kostar från 100 kr och uppåt per meter, för plantor och jord, beroende på vilka buskar du vill ha. Då ingår inte arbetet. 

– För de flesta sorter behöver man tre plantor per meter och köper du häckplantor på barrot kan du få dem från 15 kr styck och uppåt, sedan behövs lite bra planteringsjord till det, säger Petter. 

Till de billigare häckväxterna hör liguster, måbär och bok. Anledningen till att de är billiga är att de är vanliga. 

– Ju vanligare en växt är, desto billigare är den, berättar Petter. 

Till de något dyrare häckväxterna hör t ex de lite ovanligare häckväxterna hagtorn, korallkornell och bukettapel, där en häckplanta på barrot kostar runt 30 kr. 

Sedan finns växter i olika kvaliteter, hög kvalitet och lite sämre kvalitet, där man i växtsammanhang främst menar plantans storlek och ålder. Du kan också köpa häcken mer eller mindre färdiguppväxt i olika höjder. Då köper man dem i kruka och kostnaden brukar ligga runt 300 kr för en planta på 100-120 cm. 

Markarbeten tillhör den dyraste delen när du anlägger en trädgård från början. 

– Att gräva och frakta jord brukar kosta mycket pengar, säger Petter. 

Andra saker som brukar kosta mycket är att bygga murar, både stödmurar och fristående. Alla platsbyggda konstruktioner i sten är dyra. 

markarbeten

Här pågår markarbeten för att anlägga rabatt och sätta en häck.

Stensättning är också dyrt. Enligt en offert som undertecknad fått kostade det 950 kr per kvm att lägga betongplattor 35*35 cm, på en plats där det tidigare legat andra plattor. Att lägga sliten smågatsten kostade 1625 kr per kvm enligt samma offert. 

– Men att bygga pergola är mellandyrt och bygger du den själv kan du få materialet för ca 10 000 kr skulle jag gissa, säger Petter. 

Tomtens beskaffenhet
Generellt sett påverkar tomtens beskaffenhet i utgångsläget priset för att anlägga trädgård där. Är den stor kostar det naturligtvis mer, men även nivåskillnader har stor betydelse för priset. 

– Det är billigare att göra en platt tomt kuperad än att göra en kuperad tomt slät, säger Petter. 

– Då kan man oftast bara gräva en grop och lägga en hög bredvid. 

Det är också billigare att anlägga trädgården i samband med husbygget, när maskinerna och hantverkarna ändå finns på plats då. Det är dyrare att släpa dit dem två gånger istället för en. 

– Passa på att formge tomten när du ändå gör markarbetena så tjänar du pengar, tipsar Petter. 

Att ta hjälp med att formge trädgården
Den som känner sig osäker på hur trädgården ska planeras på ett bra sätt kan anlita en landskapsarkitekt. Priserna varierar, men Petter Bergström tar t ex 15 000 – 20 000 kr för att rita en trädgård till en nybyggd tomt på 1000 kvm. Då får man en illustrationsritning som visar gångytor, uteplatser, rabatter, dess form och placering.

trädgårdsritning 

I det här exemplet kostade ritningen 11 000 kr och inkluderade då ett enkelt växtförslag. Hade kunden valt att göra allt arbete själv, exklusive ytan som ska asfalteras, har vi följande kostnadsposter för materialet:

Växter 30 400 kr
Asfaltering 21 200 kr
Gräsmatta på rulle 4000 kr
Kanter, plattor och damm 36 000 kr
Altan 13 500 kr
Jord m m 10 000 kr 
TOTALT 115 100 kr

*Enligt prisuppgift från Mats Olofsson på XL-bygg i Älmhult.