Vad kostar det, Gräsmatta

Pris gräsmatta – rulla ut gräs eller så själv

Halper förgrodde gräsfröna och fick sedan den här gräsmattan på bara tre veckor.

Halper förgrodde gräsfröna och fick sedan den här gräsmattan på bara tre veckor. Foto: halper

Behöver du en gräsmatta? Vi går igenom både priset på att snabbt få en fin gräsmatta genom att rulla ut gräs på rulle och kostnaderna för det billiga men mer tidskrävande att så gräset själv.

Anlägga gräsmatta kan du göra på i huvudsak två sätt: Antingen köper du rullgräs eller så sår du med frö. Och antingen gör du jobbet själv eller så anlitar du någon som anlägger gräset åt dig.

För att illustrera priset på att anlägga gräsmatta sonderade vi marknaden och undersökte vad det kostar om man köper hem och gör jobbet själv.

Vi utgick från en 300 kvadratmeter stor rullgräsmatta. Det ingår finplanering med jord och därefter utrullning av gräs på rulle. Därefter går vi igenom olika faktorer som påverkar arbetstiden och komplexiteten samt förklarar skillnaderna mellan frösådd och rullgräs.

Pris gräsmatta på rulle

Totalt kostar en 300 kvadratmeter gräsmatta där du rullar ut färdig gräsmatta på rulle 24 600 kr.

Material
Rullgräs 12 000 kr (40 kr/kvm)
Anläggningsjord 12 600 kr exklusive transport (280 kr/kvm)

Priserna för transport/hemleverans varierar kraftigt med var i landet du bor, men utgör en stor kostnad. Du kan hämta rullgräs och jord på eget släp (tipplass) men kan behöva åka i flera omgångar om det är stora ytor som ska täckas.

Gräs på rulle
Gräs på rulle. Foto: Medlemmen Fredritz

Förbered underlaget för gräsmattan

Innan du sätter igång med att anlägga en gräsmatta måste du analysera markförhållandena. 

  • Hur är gräsmattans läge? Soligt, skuggigt, blåsigt? Det spelar roll för valet av gräs.
  • Vilka markförhållanden råder? Torrt sydläge eller sank mark?
  • Är marken jämn eller gropig?
  • Är marken kompakt av att maskiner kört där?

– Är marken exempelvis väldigt kompakt behöver den grävas om så att den blir mer lucker för att du ska få en bra etablering. Om du har lerjord är det smart att göra det på hösten så att kokorna fryser sönder under vintern. Är den gropig måste du flytta runt jorden så att du får en jämn, plan yta utan svackor, säger landskapsarkitekt Petter Bergström.

Gräsmattan trivs heller inte att stå i vatten längre tid under våren och har du sank mark kan det därför krävas att du gräver ner dränering innan du sätter igång och anlägger gräsmattan. 

– Markplanering före du anlägger gräsmattan är egentligen det viktigaste momentet. Det är nu du bestämmer förutsättningarna för din gräsmatta, säger Petter Bergström. 

Den här markplaneringen är i stora drag densamma som när du ska fröså en gräsmatta, med skillnaden att du sedan rullar ut färdigt gräs på rulle istället för att fördela gräsfrön över ytan.

Underlag för gräsmatta
Underlaget är förberett av medlemmen Fredritz som rullade ut gräsmatta. Foto: Fredritz

Finplanera marken

När marken är jämn och fin krävs det i de allra flesta fall ett lager anläggningsjord. Dels för att den befintliga jorden oftast inte är helt bra, det kan vara till exempel vara dålig struktur, för lite näring eller för mycket ogräs. Dessutom underlättar det för att du ska få den där jämna, fina ytan som krävs för etableringen av gräset.

Petter Bergström
Petter Bergström
– Välj en anläggningsjord som är lätt och fin i strukturen och jämna antingen till den med grävmaskin eller för hand med en lång bräda eller stege som du drar över, säger Petter Bergström.

Därefter bör du packa ytan med en belastad gallervält om inte grävmaskinisten redan gjort det med skopan.

När detta är klart är du redo att få gräsmattan på plats.

 

Pris rulla ut gräs vs så gräsfrö själv

Vilket val du gör är dels en fråga om pris, dels en fråga om tålamod. Rullgräs etablerar sig fortare. En frösådd gräsmatta behöver ha minst två månader på sig innan du börja använda den, men rullgräsmattan är dyrare. 

Mellan tummen och pekfingret skiljer det ungefär 35 kronor per kvadratmeter mellan rullgräs och frön.

Mellan tummen och pekfingret skiljer det ungefär 35 kronor per kvadratmeter mellan rullgräs och frön. Rullgräs kostar omkring 40 kronor per kvadratmeter och frösådd omkring 5 kronor per kvadratmeter.

Den frösådda gräsmattan är också lite mer krävande initialt. Du måste hålla den fuktig hela tiden under etableringen och bör vattna dagligen under första månaden, jämfört med rullgräset där det räcker med motsvarande två veckor. Men en fördel med den frösådda gräsmattan är att du har större valmöjligheter när det kommer till grästyp. Du kan exempelvis helt välja bort revbildande sorter som kan ta sig in i rabatten. Rullgräs har nästan alltid ett litet inslag revbildande eftersom de då håller bättre mot slitage och kan reparera sig automatiskt efter skador.

Tänk på att, oavsett om du väljer rullgräs eller frösådd, välja en anläggningsdag med lite halvdåligt väder så att du slipper stå och vattna en massa för hand.

Rullar ut gräsmattan
Rullar ut gräsmattan. Foto: Fredritz

Välja typ av gräs på rulle

Det finns lite olika slags rullgräs att välja mellan. De är vanligen anpassade utifrån läget på gräsmattan och slitaget som kommer att vara på den. Vissa grässorter trivs exempelvis bättre i sol än andra.

När du väl fått hem rullgräset är det egentligen inga konstigheter att få det på plats. Du rullar helt enkelt ut det på den släta jordytan och vattnar.

Det kan vara bra att nämna att du bör få ut gräsmattan så fort som möjligt. Har du en större yta som t ex 1 000 kvadratmeter, bör du lasta av/halvera pallarna innan du börjar rulla ut, eftersom nedbrytningsprocesserna alstrar värme som i en pall kan bli så hög att gräset dör. Du bör också vattna rullarna som ligger och väntar på att bli utrullade.

Rullarna ska rullas ut så att de ligger dikt an varandra, detta för att gräsrötterna i kanterna inte ska torka ut. Du bör även tänka ungefär som när du gör en trall, att du skär änden när du kommer fram till tomtgräns och börjar nästa rad med den änden, för att inte alla fogar ska hamna på samma ställe. Glipor mellan gräsremsorna fylls med jord.

Den som vill ha en riktigt bra etablering väljer även att välta gräsmattan efteråt. Det innebär att du kör över den med en gallervält som trycker till den precis lagom för att rötterna ska få bra kontakt med underlaget.

– Är det varmt och torrt ute bör du vattna dagligen, och är det riktigt varmt kan det behöva vattnas flera gånger per dag de första två veckorna. Ställ ut en vattenspridare och slå på den en stund varje dag, tipsar Petter Bergström. 

 

Så gräsfrö
Här har medlemmen halper sått gräsfrö. Foto: halper

Så gräsmatta - välja typ av gräsfrö

Precis som med rullgräs så beror valet av gräsfrö på gräsmattans läge och hur hårt slitaget kommer att vara. Du bör också fundera igenom om du vill ha revbildande eller tuvbildande gräs.

  • Revbildande gräs är tåligt och sprider sig, men kan såklart också sprida sig till platser där du inte vill ha det.
  • Tuvbildande gräs är lite finare och sprider sig väldigt långsamt men kan tyvärr inte reparera sig efter skador, du får så nytt där skadan uppstod.

Du kan också välja en blandning med mest tuvbildande men lite revbildande inslag.

– Ett tips är att du kan ha i ett inslag havre också, så gjorde man ofta förr. Havre etablerar sig fortare och ger sedan skydd åt resten av gräsmattan när den växer upp, säger Petter Bergström.

Gräsmatta av rödsvingel
Medlemmen trähandtag vill anlägga en golfgreen och har sått rödsvingel. Foto: trähandtag

När du valt gräsfrön är det dags att så. Börja med att vattna så att jorden är fuktig. Sprid sedan ut fröerna jämt över marken, antingen med en såvagn eller för hand.

När du är klar är det bra om du välter gräsmattan med en gallervält. Den trycker då till så att fröna får kontakt med marken för en bra etablering.

Sedan är det dags att vattna din frösådda gräsmatta. Vattna dagligen i cirka en månads tid, men beträd inte gräsmattan förrän etableringen är klar och för detta krävs cirka två månader.

Läs mer

Anlägga golfgreen
Tips! Förgro gräsfrön för snabbare etablering
Nyanläggning av gräsmatta