Robot­gräsklippare

Installera robotgräsklippare - steg för steg

Medlemmen MarcusOH planerar sin installation noggrant.

Medlemmen MarcusOH planerar sin installation noggrant. Foto: MarcusOH

Här går vi igenom hur du installerar en robotgräsklippare men också vad det kostar att låta någon annan göra jobbet.

Det behöver inte alls vara svårt att installera en robotgräsklippare själv. Här går vi igenom installationen steg för steg, berättar hur du gör vid hinder, slänter och kanter. Och visste du att du inte behöver gräva för begränsningsslingan för hand och att du till och med kan leja ut hela installationsjobbet?

Så fungerar robotgräsklipparen

För att förstå installationen är det viktigt att du förstår hur en robotgräsklippare fungerar. Robotgräsklipparen lever och verkar tack vare sitt inbyggda batteri. Detta laddas upp via den medföljande laddstationen som klipparen åker till varje gång den är i vila.

robotgräsklippare

Medlemmen Thordhs robot har åkt in till laddstationen. Foto: Thordh

När din robotgräsklippare inte står i sitt bo och hämtar ny kraft är den ute och klipper din gräsmatta inom ett av dig angivet område. Detta område markerar du ut med hjälp av den medföljande begränsningsslingan, ungefär som ett staket för oss människor. Robotgräsklipparen rör sig sedan slumpmässigt inom detta område.

Inspiration: Hus och tak till robotgräsklippare

Du är också den som bestämmer vilka tider din robotgräsklippare ska arbeta, vilka dagar, klipphöjd etc, när du programmerar den.

Huvudmomenten när du installerar din robotgräsklippare är att lägga begränsningsslingan, placera och koppla in laddstationen samt att programmera klipparen. Installationen går vanligen till som följer.

Mroeks Robot

Mrroeks robot vid laddstationen. Foto: mroek

Installationen steg för steg

1. Förberedelser
Börja med att studera den yta som ska klippas. Vilka fasta objekt finns det att ta hänsyn till (häckar, dammar, buskar, träd)? Vad kräver din robotgräsklippare för avstånd till dessa (när den rör sig över och längs med begränsningsslingan vill du ju inte att den skrapas mot de fasta objekten)? Rita gärna upp området och markera ut hur slingan ska placeras så blir det enklare när du väl är på plats. Klipp också gräset kort så att du enkelt kan installera slingan.

2. Placera laddstationen
Laddningsstationen bör placeras i närheten av ett strömuttag, i ett skuggigt läge och ska stå i utkanten av klippområdet eftersom begränsningsslingan börjar och slutar vid denna. Placeringen ska också göras så att stationen har ett par meter fri yta framför sig så att din robotgräsklippare enkelt kan navigera in. Laddstationen kopplas till ett strömuttag. 

3a. Installera begränsningsslingan
Inkoppling av slingan börjar och slutar vid laddstationen. Däremellan grävs den ner eller fästs direkt på marken med medföljande mälor/plastpinnar - gräs och jord kommer att dölja den med tiden. Begränsningskabeln ska dels placeras så att den ramar in området som ska klippas, dels drar du den runt fasta objekt (exempelvis damm, rabatter mm) för att markera ut dessa så att robotgräsklipparen undviker dem. Skarpa hörn ska brytas av till mjukare kurvor.

3b. Installera eventuell guidekabel
Guidekabeln funktion är att visa robotgräsklipparen vägen tillbaka till laddstationen, eller guida den genom smala passager, vilket kan vara nödvändigt i mer komplicerade trädgårdar. Guidekabeln installeras genom att du fäster den i laddstationen och sedan drar ut den på gräsmattan och ansluter den i begränsningsslingan där den möter denna. Utan denna kommer robotgräsklipparen att använda sig av begränsningsslingan för att hitta tillbaka.

4. Programmera klipparen
Programmerar klipparen gör du i ett menysystem där du ställer in de val du vill ha. På de mer välkända modellerna är tillvägagångssättet tämligen enkelt och lättförståeligt om du samtidigt inte slarvar med den medföljande manualen. Om du har en stor yta som ska klippas kan det vara bra att programmera robotgräsklipparen så att den klipper en yta, pausar och laddar batterierna och därefter ger sig på yta nummer två 

Tips: De flesta tillverkarna har installationsvideor på Youtube, där ser du hur varje steg går till.

Skiss

MrMower har skissat på sin installatio. Skiss: MrMower

Vid hinder på gräsmattan

För att få en bra klippning varje gång är det viktigt att gräsmattan hålls ren från diverse objekt som kan störa robotgräsklipparen, annars kommer den att klippa runt dessa (eller köra över och riskera förstöra både dem och knivarna). Exempel på hinder kan vara större stenar, leksaker, större fallfrukt och liknande. Ett annat hinder, som robotgräsklipparen dock mest troligt kommer att köra över och strimla ut, är hundbajs och mindre fallfrukt. Se till att hålla gräsmattan ren för bästa och trevligaste resultat.

robotgräsklippare

Tobias Petterssons maskin har fastnat. Foto: Tobias Pettersson

Slipp trimma kanterna

Du avgör själv inom vilket område robotgräsklipparen ska hålla sig. Placerar du då begränsningsslingan i gräsets utkant kommer du att få ett område runt som måste trimmas eftersom klipparen håller sig inom området. Som en lösning på det problemet kan du förbereda områdets kanter så att roboten kan klippa allt gräs, exempelvis genom att lägga marksten i gräsmattegränsen som en kant som klipparen kan köra på. Detta gäller även eventuella gångar, områden runt odlingslådor, och diverse fasta hinder i gräsmattan.

Läs mer: Bilder och guider på hur man förbereder tomten för robotgräsklippare? 

robotgräsklippare

Medlemmen Boltis robotgräsklippare. Foto: Boltis

Robotgräsklippare i en slänt

Har du en kraftig slänt mellan två klippområden kan du behöva jämna ut och skapa en ramp för robotgräsklipparen med en lutning som den klarar av. Se över specifikationen för din robotgräsklippare.

Läs mer: Robotgräsklippare - äga och installera 

Maskiner som förenklar installationen

Det finns också maskiner avsedda att förenkla och snabba upp för den som ska installera robotgräsklippare. Många professionella installatörer använder kabelläggningsmaskinen Autocable som är avsedd för just begränsningskablar för robotgräsklippare. Med en sådan maskin bestämmer du först djupet som kabeln ska ligga på, och maskinen lägger sedan 15-30 meter kabel på dryga minuten beroende på inställning och förutsättningar.

Vill du gräva ned din kabel hittar du med lite tur en maskinuthyrare i närheten av där du bor som har en sådan för uthyrning. Vi hittar i skrivande stund exempelvis en i Höör som hyr ut en Autocable Drop-In 5 för 600 kronor per dag, och en likadan maskin i Stenungsund som du hyr för 1 000 kronor över en helg.

Anlita installatör av robotgräsklippare

Du som av någon anledning inte vill göra installationen själv alls kan på många håll i landet hyra in tjänsten. Oftast kan återförsäljaren tipsa om en installatör i närheten.

Installationskostnaden varierar med var i landet du bor, vilken robotgräsklipparmodell du har och hur svår installationen blir i din trädgård. Det brukar kosta ungefär 3800-6500 kr beroende på storlek på tomt. Men det finns förstås installatörer som tar både högre och lägre pris än så. Vanligen använder installatören en maskin av den typ som nämns ovan.

Diskutera robotgräsklippare

Till delforum Robotgräsklippare