Grannens solcellsanläggning kan slå ut din jordfelsbrytare

Integrerade solceller.

Integrerade solceller. Foto: Nyedal Solenergi

En färsk undersökning visar att jordfelsbrytare av typ A kan slås ut av solceller, både i egna huset och hos grannarna. Detta utan att det märks.

Solcellsanläggningar kan slå ut jordfelsbrytare utan att det märks. Det handlar inte bara om den egna jordfelsbrytaren i huset där solcellerna är installerade, utan även om grannarnas. Detta visar en undersökning som bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen låtit genomföra.

Dels har två oberoende experter tittat på problematiken, dels har organisationen själva räknat på saken.

- Våra undersökningar i rapporten visar att solceller i kombination med en viss typ av jordfelsbrytare kan ha just den effekten – inte enbart på ditt eget nät utan till och med på din ovetande grannes nät. Slås jordfelsbrytaren ut kan det innebära stor fara och leda till fara för livet, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

De jordfelsbrytare som är i riskzonen är modeller av typ A. Orsaken uppges vara att jordfelsbrytare påverkas av likströmskomponenter och högfrekventa, ledningsburna störningar. Testerna i undersökningen visar att likströmmar kan vara 5-8 procent av växelströmmen, vilket alltså är långt över gränsvärdet på 0,5 procent som är produktstandard idag. Det är vid likström högre än 6 mA som jordfelsbrytare av typ A slutar att fungera. Detta sker utan några synliga spår, de fastnar i tillslaget läge. Problematiken kan ske både i det egna huset och i angränsande hus, utan att ägaren märker det.

Enligt organisationen har denna problematik diskuterats länge inom branschen men det är först nu man sett klara bevis på att så kan ske.

- Det är mycket överraskande att förekomsten av likströmskomponenter kan bli så hög och det ställer mycket höga krav på elinstallationer i framtiden. Är man orolig över sin nuvarande anläggning ska man be ett elinstallationsföretag kontrollera jordfelsbrytarna och om det bedöms nödvändigt byta från typ A till typ B, säger Fredrik Byström Sjödin.