Så skiljer sig boräntan mellan olika länder

I Danmark ligger snitträntan på 0.79%.

I Danmark ligger snitträntan på 0.79%. Foto: Marlén Eskilsson

Sverige har hög ränta sett till många andra länder, trots minusreporänta.

Att boräntan skiljer sig åt mellan olika länder är inte så konstigt med tanke på hur olika villkor som råder i olika länder, och att bomarknaden ser annorlunda ut, men det är ändå intressant att se vad man får betala för lån på sina bostäder i andra länder.

European Mortage Federation har gjort en jämförelse mellan snitträntor. Där ser man att Danmark, Finland och Portugal har lägst räntor. I Danmark ligger den så lågt som 0,79 procent - vilket kan jämföras med Sveriges på 1,44 procent.

- Skillnader i konjunkturläge och annat påverkar räntornas nivå, men det är nog också stora skillnader i räntemarginaler, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije till Dagens Industri papperstidningen.

Han tror att den ökade konkurrensen på bolånemarknaden kommer att sänka marginalerna framöver.

I artikeln diskuteras också möjligheten att låna från utländska låneinstitut och på så vis få ner kostnaden för lånet. Detta avråder dock Robert Boije ifrån. Han säger att man bör ha sin inkomst i det land man tar lån från, och exemplifierar med hur det gick för många efter krisen på Island.

Högst ränta återfinns i Rumänien och Ungern där den ligger omkring 5 procent. Räntan är även relativt hög i Polen, Tjeckien och på Irland.