Regeringen vill utöka skattereduktionen för solceller

Större avdrag för den som installerar solceller nästa år.

Skattereduktionen för solceller bör utvidgas från nuvarande 15 procent till 20 procent istället, detta skriver regeringen samtidigt som de presenterar de kommande årens budget.

Det är således det gröna avdraget Grön Teknik som ändras så att subventionsgraden för installation av solceller utvidgas.

Tanken är att man ska kunna nyttja det högre avdraget redan från och med nästa år. 

- Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Regeringen avsätter i budgeten även 35,6 miljarder för ”bostadspolitisk utveckling” 2023, en summa som sedan utökas med ytterligare tio miljarder under året därpå. Pengarna ska användas till att ta fram reformer som gör att fler människor ska kunna äga sitt eget boende, höja planberedskapen hos kommunerna när det kommer till mark för småhus samt för att förenkla byggreglerna.

Samtidigt avskaffas byggsubventionerna helt eftersom man anser att de inte haft någon effekt på byggandet.