Förslag om grönt avdrag går till lagrådet

Nästa steg taget för det nya gröna avdraget för solceller och lagring av energi.

Solceller på ett tak.

Solceller på ett tak. Foto: Ikea

Regeringens gröna avdrag har nu gått vidare till lagrådet och förväntas kunna införas nästa år. Avdraget ska fungera som en skattereduktion och ge avdrag för arbets- och materialkostnader för grön teknik.

Som exempel nämns 15 procent avdrag för solceller samt 50 procent för lagring av egenproducerad energi. Även laddningsstolpe för elfordon ska ingå. Taket är satt till 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Genom att införa ett grönt avdrag kan privatpersoner få skattelättnad, och därmed en form av ekonomiskt stöd, redan vid inköp. Istället för att behöva söka pengar i efterhand.

Tanken är att det gröna avdraget ska vara en del av budgetpropositionen för 2021.