Många köper hemlarm

Många köper hemlarm

Foto: Marlén Eskilsson.

Marknaden för hemlarm går bra samtidigt som oron för bostadsinbrott stiger.

Många hushåll införskaffar sig hemlarm. Siffror från branschorganisationen visar att marknaden ökar med 4-9 procent varje år och att företagen ser med tillförsikt på framtiden.

Även oron för inbrott har stigit, och är troligen en av de bidragande orsakerna till att hemlarmsförsäljningen ökar. Enligt Brottsförebyggande rådet visar en färsk undersökning att 28 procent oroar sig för inbrott, vilket är en ökning med 10 procent sedan 2007.

- Jag tror att otryggheten i samhället är en anledning till att man vill skaffa larm. Samtidigt är inte ett hemlarm en garanti för att inte kunna drabbas av inbrott. Vi rekommenderar att man har ett hemlarm i kombination med grannsamverkan, bra lås på dörrar och fönster samt åtgärder för att inte visa att man är bortrest, säger Jerker Krabbe på Sector Alarm till Dagens Industri.

De hemlarm som finns på marknaden är av varierande typ. Vissa är exempelvis uppkopplade till bevakningstjänst, andra kopplas direkt till din mobiltelefon. Vissa är trådlösa, andra kräver el.

Här hittar du en jämförelse mellan olika typer av hemlarm: https://www.byggahus.se/el/jamforelse-hemlarm