Jämförelse hemlarm

Larmar du när du går hemifrån så går larmet om någon tar sig in när du är borta.

Larmar du när du går hemifrån så går larmet om någon tar sig in när du är borta. Foto: Marlén Eskilsson

Ett larm hemma kan skapa en trygghetskänsla för familjen. Här går vi igenom vad ett hemlarmsystem kan bestå av och ger en översikt av typerna av larm som finns på marknaden.

Att installera ett larmsystem hemma kan öka trygghetskänslan. I dagsläget finns inga studier som säger om larm har en avskräckande effekt på tjuvar, men det kan invagga lugn hos den som bor i huset.

– Det finns ju andra fördelar med larmet utöver en eventuell avskräckande effekt. Du får en indikation på att något inte står rätt till och kan agera. Om det är kopplat till ett vaktbolag eller liknande så åker ju dom ut och åtgärdar eventuell uppbruten dörr eller fönster provisoriskt så du inte fler skador, tills du kommer hem, säger Lina Nilsson, säkerhetsrådgivare på Stöldskyddsföreningen.

Trots att det inte finns någon forskning på om larm fungerar så är det många försäkringsbolag som ger rabatt om du har ett larmsystem installerat. Det bör dock inte vara den enda åtgärden.

– Vi ser larm som ett komplement till andra åtgärder, såsom certifierade lås på både dörrar, fönster och altandörr. Grannsamverkan är en bra metod för att minska risken att bli utsatt för inbrott. Det sista en tjuv vill är att bli upptäckt, påkommen eller igenkänd. Att hjälpas åt att hålla koll på varandras hem och hjälpa till när man är bortrest är det bästa, säger Lina Nilsson.

Sensor
En sensor vid varje dörr känner av när den öppnas. Foto: Marlén Eskilsson

Välja rätt larm

Vi kan börja med att konstatera att ett larmsystem kan bestå av en rad olika produkter, men vanligen handlar det om: 

  • Basenhet som är den enhet som kopplar ihop alla delar i larmsystemet till ett, och ibland även den del som du larmar av/på via (ibland sitter på-/av-larmning på en separat enhet).
  • Sensorer som känner av om en dörr eller ett fönster öppnar sig eller går sönder. Många gånger finns det även andra sensorer att köpa till som gör ditt hem till ett så kallat smart hem, exempelvis fuktsensor.
  • Övervakningskameror inom- och/eller utomhus. Dessa kan vara av olika bildkvalitet och inneha en rad olika funktioner. Vanligt idag är HD-upplösta kameror (ibland till och med 4K) med mörkerseende, rörelseavkännare, inspelningsfunktion samt lagring i molnet eller på micro-SD-kort.
  • App till telefonen så att du kan styra systemet. Vissa system bygger dock enbart på centralenhet och sensorer, eller enbart på centralenhet och kameror.

Enheterna har till uppgift att övervaka utsidan och skalet på huset (skalskydd) samt ibland även insidan.

Kamera i taket
Övervakningskameror inomhus. Foto: Marlén Eskilsson

Det är en god idé att välja ett larmsystem där det både finns sensorer och kameror att tillgå eftersom de då kompletterar varandra. Utan kameror tar det längre tid innan väktartjänsten kan se huruvida det verkligen varit ett inbrott eller förekommer en brand eftersom de måste åka ut för att kontrollera detta. I många fall är det så att det är först efter de varit på plats som de åker och hämtar din nyckel för vidare kontroll. Bor du en bit bort hinner det gå värdefull tid innan du faktiskt vet om det behövs räddningstjänst eller polis till platsen. Med enbart kameror har du istället en ganska stor ingångskostnad om du ska täcka skalskydd för hela huset. Utomhuskameror är lite dyrare i inköp och ska då sitta så att de har uppsikt över samtliga fönster och ingångar. Sensorer som läser av om dörrar öppnas eller fönster krossas kan därför vara en bra komplettering.

Abonnemang eller ej?

Larmsystemen på marknaden kan grovt delas upp i två typer (även om det finns enskilda avsteg från dessa): 

  • Larmsystem utan abonnemangskostnad. Dessa finns både som kit där flera produkter ingår som ska fungera väl tillsammans, eller som lösa produkter där du själv väljer vilka modeller som ska ingå i ditt system. Du plockar med andra ord ihop ditt eget kit, installerar det hemma och övervakar sedan hemmet på egen hand.
    Passar: Den med lite mer grundkunskap som känner sig trygg i att installera och administrera sitt larmsystem själv.
  • Färdiga paket du köper från en operatör där du betalar en fast avgift och därefter vanligen en abonnemangskostnad. Dessa system är många gånger uppkopplade mot en larmcentral med väktartjänst som kan rycka ut om ditt larm löses ut. Vad noggrann när du jämför så att du inte jämför äpplen med päron. Ingår exempelvis fria utryckningar om du vill ha det? Hyr du bara larmet eller köper du det? Vilka produkter ingår i hemlarmsystemet?
    Passar: Den som inte själv vill hantera larmsystemet och övervakningen, utan istället vill lämna över detta på en extern aktör.
Fönster
Sensorer vid fönstren känner av när de öppnas. Foto: Marlén Eskilsson

Det kan låta ganska simpelt då att få en överblick och välja larmsystem. Men eftersom det ingår olika produkter, tjänster och funktioner i de olika systemen är det snarare en djungel. Lägg därtill in att du inte vet hur enkelt det är att installera och underhålla systemet (om du ska sköta den biten själv) eller hur väl produkterna fungerar. Hur bra bild ger exempelvis övervakningskamerorna? Hur användarvänligt är gränssnittet i appen? 

Tänk på att du som konsument har två veckors ångerrätt. Är du inte nöjd med ditt nya hemlarm kan du inom den perioden ångra köpet, returnera varorna och få tillbaka pengarna. Har det däremot gått längre tid måste du ta hänsyn till eventuell bindningstid innan du kan bryta avtalet.

Översikt hemlarm för jämförelse

Nedan listar vi vad som ingår när du köper färdiga paket från några av de största operatörerna/tillverkarna, både sådana med och sådana utan abonnemangskostnad. Använd listan för att jämföra de olika larmtjänsterna med varandra.

Alert Alarm Villalarm

Ägarrättigheter till larmsystemet: Friköpt
Inköpskostnad: 995 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 rörelsedetektor, 1 dörr- & fönsterdetektor, 2 rökdetektorer, 1 manöverenhet, 1 inomhussiren, larmdekaler

Extra om kamera: Ej tillämpligt
Månadskostnad: 299 kr
Bindningstid: 24 mån

Uppsägningstid: 3 mån
Installation: Nej
Övervakning via larmcentral: Ja (Securitas Sverige)

Fria väktarutryckningar: Ja
App: Ja
Övrigt: Centralenheten kommunicerar via GSM

Svenska Alarm

Ägarrättigheter till larmsystemet: Friköpt
Inköpskostnad: 2 250 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 centralapparat, 1 inomhussiren i centralapparat, 1 GSM för säker larmöverföring, 1 rökdetektor, 1 magnetkontakt (för dörr/fönster), 1 extern knappsats, 1 extern inomhussiren i rökdetektorn, 1 kameradetektor, larmdekaler, 1 larmskylt

Extra om kamera: Ej tillämpligt
Månadskostnad: 269 kr (125 kr för väktartjänst när larmet är avbetalt)
Bindningstid: 12 mån (larmet betalas av på upp till 72 mån)

Uppsägningstid: Ej tillämpligt
Installation: Ja
Övervakning via larmcentral: Delvis (du kan skicka larm vidare för väktarutryckning från närmsta väktare)

Fria väktarutryckningar: Nej
App: Ja
Övrigt: Du kan följa väktarens utryckning via appen

Verisure Villalarm Trygg Bas

Ägarrättigheter till larmsystemet: Hyra
Inköpskostnad: 3 990 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 kameradetektor, 1 vibrationsdetektor, 1 larmbricka, 1 manöverpanel, 1 röstenhet, larmdekaler

Extra om kamera: Kamera med rörelsesensor. Om larmet går kopplar kameran upp sig mot larmcentralen som undersöker vad som pågår.
Månadskostnad: 349 kr
Bindningstid: Ej tillämpligt

Uppsägningstid: 3 mån
Installation: Ja
Övervakning via larmcentral: Ja (Securitas Direct)

Fria väktarutryckningar: Ja
App: Ja
Övrigt: Krypterad larmsignal från centralenhet

Securitas hemlarm Villalarm

Ägarrättigheter till larmsystemet: Friköpt
Inköpskostnad: 375 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 rörelsedetektor med kamera, 1 rökdetektor, 1 magnetkontakt (för dörr/fönster), 1 manöverpanel, larmdekaler

Extra om kamera: Rörelsedetektor med kamera. Om larmet går tas en bildserie som skickas till larmoperatören som fastställer åtgärd.
Månadskostnad: 259 kr
Bindningstid: 24 mån
Uppsägningstid: 3 mån
Installation: Nej

Övervakning via larmcentral: Ja (Securitas Sverige)
Fria väktarutryckningar: Ja (om du bor inom 50 km från något av deras 170 lokalkontor)
App: Ja

Sector Alarm

Ägarrättigheter till larmsystemet: Hyra
Inköpskostnad: 1 490 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 manöverpanel, 1 kameradetektor, 1 rökdetektor, 1 magnetkontakt, 1 larmbricka, larmdekaler

Extra om kamera: Kamera med rörelsedetektor och sensor för temperaturförändringar samt rök. Om larmet går tar den bilder som skickas till larmoperatören som fastställer åtgärd.
Månadskostnad: 399 kr
Bindningstid: Ej tillämpligt
Uppsägningstid: 3 mån
Installation: Ja

Övervakning via larmcentral: Ja 
Fria väktarutryckningar: Ja 
App: Ja

Somfy One+

Ägarrättigheter till larmsystemet: Friköpt
Inköpskostnad: 3 795 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 st dörr-/fönstersensor, 1 st övervakningskamera med inbyggd basenhet och siren, samt 1 st fjärrkontroll för på-/avlarmning

Extra om kamera: HD-kamera med inbyggd rörelsesensor, mikrofon, högtalare och siren samt fysiskt linsskydd vid aktivering av enbart skalskydd.
Månadskostnad: Ej tillämpligt
Bindningstid: Ej tillämpligt

Uppsägningstid: Ej tillämpligt
Installation: Nej
Övervakning via larmcentral: Nej 

Fria väktarutryckningar: Ej tillämpligt 
App: Ja
Övrigt: Stödjer: Amazon Alexa, Works With Nest, IFTTT

WeBeHome Basic

Ägarrättigheter till larmsystemet: Friköpt
Inköpskostnad: 5 025 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 WeBeHome larmbox, 1 Smart Home Z-Wave Gateway HG2, 1 rörelsedetektor, 1 magnetkontakt, 1 fjärrkontroll, 1 larmskylt, larmdekaler

Extra om kamera: Ej tillämpligt
Månadskostnad: 59 kr exkl. väktartjänst, 264 kr inkl. väktartjänst
Bindningstid: 12 mån

Uppsägningstid: 3 mån
Installation: Nej
Övervakning via larmcentral: Ja (Securitas Sverige) 

Fria väktarutryckningar: Nej
App: Ja
Övrigt:

Panasonic Smart Home Control Startpaket

Ägarrättigheter till larmsystemet: Friköpt
Inköpskostnad: 2 690 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 kamera, 2 magnetkontakter, 1 fjärrströmbrytare

Extra om kamera: Kamera (ej HD) med rörelse- och temperatursensor, inbyggd mikrofon och inbyggd högtalare.
Månadskostnad: Ej tillämpligt
Bindningstid: Ej tillämpligt

Uppsägningstid: Ej tillämpligt
Installation: Nej
Övervakning via larmcentral: Nej

Fria väktarutryckningar: Ej tillämpligt
App: Ja
Övrigt: Larmar med siren i hemmet och som notifiering till mobilen

Gardio

Ägarrättigheter till larmsystemet: Friköpt
Inköpskostnad: 1 979 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 larmpanel, 1 kamera, larmdekaler

Extra om kamera: HD-kamera med motorstyrning och sekretessläge.
Månadskostnad: 189 kr
Bindningstid: Ej tillämpligt

Uppsägningstid: 3 mån
Installation: Nej
Övervakning via larmcentral: Ja (Nokas)

Fria väktarutryckningar: Ja (om du bor i Nokas upptagningsområde)
App: Ja
Övrigt: Larmet består av kamerorna, det finns inget traditionellt skalskydd med sensorer

Agility 3 Larmpaket med IP-modul

Ägarrättigheter till larmsystemet: Friköpt
Inköpskostnad: 5 495 kr
Produkter som ingår i paketet: 1 centralenhet, inbyggd siren och röstmodul, 1 knappsats med display, 1 magnetkontakt, 1 IR-detektor

Extra om kamera: Ej tillämpligt
Månadskostnad: Ej tillämpligt
Bindningstid: Ej tillämpligt

Uppsägningstid: Ej tillämpligt
Installation: Nej
Övervakning via larmcentral: Nej

Fria väktarutryckningar: Ej tillämpligt
App: Ja
Övrigt: Övervakad digital radioöverföring på 868MHz. Kan köpas till: Förprogrammering för 700 kr