Smart hem, larm & bevakning

Ökad risk för inbrott om grannen har drabbats

Forskning visar att risken för bostadsinbrott ökar betydligt om din granne nyligen haft inbrott.

Har din granne nyligen haft inbrott? Då ökar risken betydligt för att andra hus i samma område också ska få inbrott.

Termen "near repeat pattern", som beskriver detta fenomen, är aktuell inom kriminologisk forskning. När ett inbrott sker i ett område, stiger risken för närliggande fastigheter från 1 till 2 procent, således dubbelt så stor risk. Även om risken för bostadsinbrott rent generellt fortfarande är att betrakta som låg.

Kriminologen Peter Lindström från Linnéuniversitetet förklarar att tjuvar ofta föredrar att återvända till eller nära platser där de tidigare haft framgång. Detta kan bero på att det exempelvis finns goda flyktvägar, att de kan jobba ostört, att det varit låg säkerhet på huset osv.

Det är också vanligt att olika gärningsmän delar information om lämpliga mål och att det därför då går trend i vilka områden man besöker.

Lindström betonar vikten av att känna sina grannar och att ha en aktiv grannsamverkan, särskilt efter ett inbrott i området.