Många köper fortfarande elprylar i fysisk butik

Lådor med elprylar.

Lådor med elprylar. Foto: Elsäkerhetsverket

De flesta väljer att åka till en butik när de ska köpa elektriska produkter visar en undersökning från Elsäkerhetsverket.

E-handeln av byggvaror ökar. Men de flesta handlar fortfarande elektriska produkter i fysisk butik, detta visar en undersökning som analysföretaget Sifo gjort på uppdrag av Elsäkerhetsverket. Endast 21 procent köper sina el-produkter över nätet. 

Undersökningen visar även att de flesta undviker elektriska produkter från länder utanför EU.

- Främsta argumentet till att konsumenter inte köper från butiker utanför EU är att man inte litar på butiken och att produkterna inte är säkra, säger Patrik Espino Colin, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

De som anger att de råkat ut för en skada av sina inköpta elprodukter är dock bara personer som köpt produkter från Sverige.

- De flesta produkter som orsakade en skada eller olycka var köpta i Sverige. Ingen av de som svarade på undersökningen har  köpt en elprodukt utanför EU som orsakat skada, säger Patrik Espino Colin.

Men han tillägger att produkter som köps från länder utanför EU, exempelvis via appen Wish, sällan uppfyller de krav som ställs här och anses därför ändå utgöra en större risk.

-  Det finns även data och undersökningar som visar på att produkter inköpta utanför EU ändå bör anses utgöra en risk då produkterna i flera fall inte uppfyller gällande produktkrav, säger Patrik.

Undersökningen har gjorts för att man vill se hur köpbeteenden av elektriska produkter ser ut och hur man kan öka kunskapen hos privatpersoner om riskerna med privatimport.