Allvarliga brister hos importerade elprodukter

Många importerar produkter från utlandet.

Många importerar produkter från utlandet. Foto: Elsäkerhetsverket

En klar majoritet av elprodukter beställda från länder utanför EU uppvisar brister.

Elsäkerhetsverket har beställt elprodukter från populära tjänster såsom Wish, Aliexpress och Ebay, och sett att produkterna som levereras inte uppfyller svensk standard. Det handlar om allvarliga brister som i värsta fall kan leda till brand eller personskador. Totalt förbjöds 26 av de 28 beställda produkterna.

– Produkter som säljs utanför EU är inte alltid tillverkade för att användas i Sverige, dessutom finns det inget företag inom EU som tar ansvar för att produkten uppfyller kraven. Detta innebär att du som privatperson får ta ett stort ansvar att kontrollera produkten du köpt, du måste veta att den är säker och får användas i Sverige, säger Patrik Espino Colin, Elsäkerhetsverket.

Myndigheten skriver att man hittade 108 anmärkningar hos produkterna. Allt från bristfälliga avstånd mellan komponenterna till felaktiga materialval och dålig montering. Exempelvis lossnade stiften lätt, och det fanns produkter med en typ av lättbrinnande plast.

– Utifrån denna undersökning avråder vi starkt från att köpa privatimporterade elprodukter från ”nätjättarna”. Köper du från svenska butiker och återförsäljare har de ansvar för att varorna de säljer uppfyller alla säkerhetskrav och du kan känna dig trygg, säger Mari Sparr vid Länsförsäkringar Forskningsfond.