Allvarliga brister hos många element och värmefläktar

Endast 3 av 60 testade element och värmefläktar klarade testet med godkänt resultat.

Testade element och värmefläktar uppvisade brister såsom brandrisk, risk för brännskador mm.

Testade element och värmefläktar uppvisade brister såsom brandrisk, risk för brännskador mm. Foto: Elsäkerhetsverket

Många element och värmefläktar har stora brister, detta visar en undersökning som Elsäkerhetsverket gjort tillsammans med ett par andra EU-länder. Av 60 testade produkter fanns det brister hos 57 av dem, det innebär att endast 3 stycken godkändes.

- Nu kommer en höst och vinter då många funderar på värmekällor av olika slag. Det är viktigt att konsumenten kan känna sig trygg med att produkterna uppfyller kraven. Resultatet pekar på att det finns många brister gällande elsäkerhet som tillverkarna behöver åtgärda, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Den vanligaste bristen var frånvaro av viktig säkerhetsinformation. Men det förekom även brister såsom produkter som var spänningsförande, risk för brännskador, felaktigt monterade kontakter med mera.

Totalt testades 19 värmefläktar, 15 konvektorelement, 12 oljefyllda radiatorer och 14 strålvärmare. Elsäkerhetsverket har kommunicerat informationen om bristerna direkt till tillverkarna när det kommer till de produkter som testats i Sverige.

  • Risk för elektriska stötar från exponerade spänningsförande delar.
  • Risk för brännskador från berörbara ytor vid normal användning.
  • Värmare som välter under lutningstest vilket ökar risken för brand.
  • Tillgängliga spänningsförande delar efter falltestet.
  • Felaktigt monterad kontakt.
  • Uppmätta inre isolationsavstånd var under tillåtna gränser, vilket innebar en ökad risk för elchock.
  • Material som inte är tillräckligt motståndskraftiga mot värme och eld.
  • Märkning som inte klarade krav på varaktighet.