Mäklare undanhöll information om fuktskadad syll

En av spekulanterna som drog sig ur budgivningen hade gjort en besiktning som visade fuktskador på syllen, men mäklaren meddelade aldrig köparen.

En murken syll hos en av våra medlemmar.

En murken syll hos en av våra medlemmar. Foto: Henrik Käll

En mäklare varnas efter att denna undanhållit information från en besiktning. Köparna av huset fick aldrig ta del av uppgifterna från besiktningen trots att den visade på förhöjda fuktvärden i syllen.

Besiktningen gjordes på uppdrag av en annan spekulant på huset, som senare drog sig ur budgivningen på grund av besiktningsresultatet. Mäklaren ljög dock för köparen och sade att spekulanten dragit sig ur av personliga skäl.

Köparna började ana oråd i samband med att de upptäckte dålig lukt i huset och genomförde en egen besiktning. När denna visade fuktskador på syllen tog de kontakt med spekulanten som hade dragit sig ur och frågade vad orsaken var. De fick då veta den verkliga orsaken.

- Mäklaren borde ha informerat köparna om att en av anbudsgivarna lät utföra en egen besiktning och därefter återkallade sitt bud. Detta särskilt då köparna uttryckligen frågade mäklaren om orsaken till att buden återkallades. Mot denna bakgrund konstaterades mäklaren ha agerat oaktsamt, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Det kan inte bevisas att mäklaren kände till vad det stod i besiktningsprotokollet. Däremot anser Fastighetsmäklarinspektionen att det är tydligt att denna kände till att det fanns dålig lukt, och att detta borde utredas vidare, men att den inte sagt detta. Mäklaren varnas därför.