Huspriserna tar stort steg uppåt

Huspriserna tar stort steg uppåt

Foto: Byggahus.se

Huspriserna klättrar uppåt och en klar majoritet av länen redovisar prisuppgångar.

Från att ha ökat med någon procent, eller legat oförändrade, under flera månaders tid gjorde nyligen huspriserna ett skutt uppåt. På riksnivå och årsbasis ökar de med 3 procent, likaså mellan sommarperioden och tremånadersperioden före. Priserna stiger i 17 av landets totalt 21 län.

- Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 8 procent, följt av Dalarnas län med 7 procent, rapporterar Statistiska Centralbyrån.

Tre län sticker dock ut med en prisnedgång. Det är Västernorrland, Norrbotten och Kronoberg. Norrbotten och Västernorrland tappar dock bara på årsbasis och endast med någon procent, sett till senaste två tremånadersperioderna stiger istället priserna där med. Uppgången i Västernorrland är då 1-procentig, och i Norrbotten 6-procentig. Kronoberg tappar med en procent på både årsbasis och senaste tremånadersperioden.

I storstadsområdena redovisar både Stockholm och Malmö en uppgång på tre procent senaste tre månaderna, medan priserna står stilla i Göteborg. På årsbasis har ligger samtliga på mellan 1-6 procent upp.