Ekonomi

Huspriser i nivå med förra perioden

Det är blygsamma förändringar på husmarknaden, och flera län som redovisar prisnedgång.

Huspriserna står stilla senaste tremånadersperioden jämfört med den före rapporterar Statistiska Centralbyrån. På årsbasis stiger de försiktigt med en procents uppgång.

Trots blygsamma förändringar finns det ändå län som sticker ut. Gotland hade exempelvis en åtta-procentig uppgång senaste tremånadersperioden, och i Värmland steg priserna med tre procent. De utgör två av de sex län som redovisar prisuppgångar. 

Desto fler län - tio stycken - har istället haft prisnedgångar. Störst prisnedgång har Uppsala med sina -5 procent.

Statistiken visar även att snittpriset som du får betala för ett hus i Sverige idag ligger på tre miljoner kronor.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år

Län

       

Stockholm

1 194 5 604 0 -2

Uppsala

267 3 204 -5 -2

Södermanland

265 2 663 +1 +2

Östergötland

399 2 863 -1 +3

Jönköping

306 2 151 -1 -3

Kronoberg

198 2 011 +2 +2

Kalmar

319 1 710 -1 +2

Gotland

39 3 195 +8 +5

Blekinge

165 1 832 0 +5

Skåne

1 317 3 114 0 +3

Halland

315 3 204 -2 +2

Västra Götaland

1 388 3 344 +1 +2

Värmland

264 1 788 +3 +6

Örebro

255 2 018 0 +2

Västmanland

259 2 434 0 -1

Dalarna

250 1 749 +2 0

Gävleborg

268 1 772 -1 +2

Västernorrland

221 1 714 -2 -7

Jämtland

106 1 624 -9 -1

Västerbotten

227 1 925 -2 -5

Norrbotten

231 1 749 -3 +1

Storstadsområde

       

Stor-Stockholm

1 194 5 604 0 -2

Stor-Göteborg

736 4 717 +1 +2

Stor-Malmö

565 4 027 -1 +2

Hela landet

8 253 3 041 0 +1